ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Υπηρεσιακή Διάρθρωση
 

Το ΔΣΚΑ είναι διαρθρωμένο υπηρεσιακά με τρόπο που να δίνει έμφαση στην πρωτοβάθμια παρέμβαση και στον τομέα της πρόληψης, χωρίς όμως να παραβλέπει και τον τομέα της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δηλαδή, δίνεται έμφαση στην κατηγορία του πληθυσμού, που θεωρείται περισσότερο ευάλωτη στο να αναπτύξει συμπτώματα δυσλειτουργίας στο σύστημα της οικογένειας ή σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΔΣΚΑ αναφέρονται και στον γενικό πληθυσμό με διάφορα προγράμματα που στοχεύουν στην πληροφόρηση, ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση. Παράλληλα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν και ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη σε άτομα και οικογένειες που τα προβλήματα άρχισαν να τους καταβάλλουν και να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την λειτουργικότητα στην καθημερινότητά τους.

 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]