ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Η φιλοσοφία μας
 

Το Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς (ΔΣΚΑ), αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος σε ορισμένες στιγμές της ζωής του, θέτει σε λειτουργία την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ατόμων και οικογενειών. Η φιλοσοφία του Κέντρου στηρίζεται στην πεποίθηση ότι το κάθε άτομο διαθέτει εσωτερικές δυνάμεις όπου με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση ενός Ειδικού, μπορεί να τις ενεργοποιήσει για να αντεπεξέλθει στα προβλήματα του.

 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]