ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Σκοπός και Στόχοι
 

Το ΔΣΚΑ έχει ως σκοπό την προώθηση της ευημερίας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων, παρέχοντας πρωτοβάθμια παρέμβαση μέσα από συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, το αίσθημα της εξάντλησης που προέρχεται από την συσσωρευμένη πίεση, οδηγούν τον άνθρωπο πολλές φορές σε αδιέξοδο και συναισθηματική κόπωση.  Σε αυτό το σημείο το ΔΣΚΑ βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και μέσα από παρεμβάσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, στοχεύει στην ενδυνάμωσή του, ώστε να αναλάβει δράση προς επίλυση των δυσκολιών του. Αξιοποιώντας από τη μια τις εσωτερικές του δυνάμεις και από την άλλη, αξιοποιώντας τις πηγές της κοινότητας, αποτρέπεται η επέκταση των προβλημάτων και σιγά σιγά μέσα από μικρά επιτεύγματα, το άτομο προχωρά στην βελτίωση των συνθηκών της ζωής του παρακινούμενο από πνεύμα ελπίδας και αισιοδοξίας.

 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]