Δωρεάν μαθήματα Υπολογιστών και Α’ Βοηθειών σε μετανάστες και πρόσφυγες

Σημαντικές νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση προσφέρει ο Δήμος Αγλαντζιάς σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέσα από δύο δωρεάν προγράμματα μαθημάτων στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, στο Γυμνάσιο Αγλαλντζιάς και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ένταξης από τοπικές αρχές με τίτλο «Κοινωνίες με Χρώματα».

Στόχος των μαθημάτων είναι η κατάρτιση μεταναστών και προσφύγων στην απόκτηση βασικών γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Α’ Βοηθειών, γνώσεις που αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την ομαλότερη προσαρμογή και ένταξή τους στην κοινωνία. Ειδικά τα μαθήματα Α’ Βοηθειών απευθύνονται κυρίως σε φροντιστές παιδιών, ηλικιωμένων και ΑμεΑ, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια με ασφάλεια για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα, έχουν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, που απολαύουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προστασίας, αιτητές ασύλου καθώς και ΥΤΧ που επανεγκαθίστανται, έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Το έργο «Κοινωνίες με Χρώματα» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας κα. Άντρη Ευτυχίου στα τηλ. 22462233 / 22462251.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των μαθημάτων σε ελληνικά και αγγλικά.