Δημιουργία Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Το Σ.Κ.Ε Αγλαντζιάς ανακοινώνει τη λειτουργεία δύο Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στο Α’ και Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν τη φύλαξη, τη σίτιση και προστασία των παιδιών, την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας αλλά και άλλα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ενημέρωσης. Στόχος είναι το συντομότερο να λειτουργήσουν τα Κέντρα αυτά σε όλα τα Δημοτικά της Αγλαντζιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22462233/97683301