Δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θ΄σεων Προπονητών Κολύμβησης στο Ναυτικό Ομιλο Αγλαντζιάς

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιας προκηρύσσει τις εξής δύο (2) θέσεις Προπονητών Κολύμβησης: 1) Επικεφαλη Προπονητή Τμήματος 2) Βοηθό Προπονητή Τμήματος Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν στην ιστοσελίδα [email protected], μέχρι τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, 2022, συνοδευομενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διπλώματος Φυσικής Αγωγής ή άλλου ισότιμου διπλώματος Κολύμβησης.

Ναυτικος Ομιλος Αγλαντζιας

10 Αυγούστου 2022