Διάθεση προς πώληση saloon αυτοκινήτου MERCEDES C180

Αρ. Προσφοράς:31/2019

Ο Δήμος Αγλαντζιάς προτίθεται να διαθέσει προς πώληση το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δημάρχου με αριθμό εγγραφής KTP628.  To αυτοκίνητο είναι μάρκας MERCEDES C180 KOMPRESSOR, τύπος 204, βενζινοκίνητο, 1796 cc.

Ημερομηνία Κατασκευής: 4/6/2008

Km: 175.235.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους προς το Δήμο Αγλαντζιάς,  σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός και ο τίτλος της προσφοράς.  Ο φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00.

Κριτήριο κατακύρωσης της προσφοράς θα είναι η ψηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν επιθεώρηση του οχήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματειακή Λειτουργό Μυράντα Αργυρού στο τηλέφωνο 22462195.