Διαγωνισμός Αρ. 8/2020

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς. Οι εργασίες αυτές αφορούν την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσώστη/Επόπτη Ασφαλείας (2 άτομα), Ταμία και Καθαριστή.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει ότι η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σχετικά με τον κορονοιό και τα σχετικά διατάγματα και νομοθεσίες της κυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα των δημόσιων συμβάσεων https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4173711