ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σ.Κ.Ε. (Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας) Αγλαντζιάς του Δήμου Αγλαντζιάς ανακοινώνει ότι στην παρούσα φάση χαλάρωσης των μέτρων, τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές για την υγεία και ασφάλεια, τόσο των παιδιών όσο και του προσωπικού, δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, διότι το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων σχολείων.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται:

  1. Επιστημονική καθοδήγηση
  2. Κατάλληλοι χώροι λειτουργίας
  3. Επιπλέον προσωπικό για εφαρμογή των διαφόρων μέτρων προστασίας και καθαριότητας
  4. Επιπλέον οικονομικοί πόροι για κάλυψη των μειωμένων εσόδων και αυξημένων εξόδων

Πρόθεση μας είναι να συναντηθούμε και συζητήσουμε τον τρόπο επαναλειτουργίας των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς με στόχο τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών να επαναλειτουργήσουν σύντομα.

 

ΣΚΕ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

21 Μαΐου 2020