Δελτίο Τύπου – Θερινές Διακοπές

 Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί το κοινό ότι ενόψει των θερινών διακοπών, τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά στις 14 και 15 Αυγούστου 2017.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα εργαστεί την Τρίτη 15 Αυγούστου 2017,  γι’ αυτό παρακαλούνται οι δημότες που επηρεάζονται όπως εκθέσουν τα σκύβαλά τους για περισυλλογή, την Παρασκευή  18 Αυγούστου 2017 (βράδυ Πέμπτης 17 Αυγούστου),  στα συνήθη σημεία περισυλλογής.

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου θα είναι κλειστή από τις 10-18 Αυγούστου 2017.

 

Από το Δήμο Αγλαντζιάς
9 Αυγούστου 2017