Δελτίο Τύπου – Θερινές Διακοπές

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί το κοινό ότι ενόψει των θερινών διακοπών, τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά στις 15 και 16 Αυγούστου 2019.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα εργαστεί την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, γι’ αυτό παρακαλούνται οι δημότες που επηρεάζονται όπως εκθέσουν τα σκύβαλα τους για περισυλλογή, τη Δευτέρα
19 Αυγούστου 2019, στα συνήθη σημεία περισυλλογής.

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου θα είναι κλειστή από τις 12-23 Αυγούστου 2019.