Δελτίο Τύπου – Συσσώρευση παλαιών ελαστικών σε ιδιωτικό τεμάχιο στην Αγλαντζιά

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης του εν λόγω θέματος, ο Δήμος θα ήθελε να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Το εν λόγω θέμα περιήλθε στην αντίληψη του Δήμου στις αρχές του έτους και αμέσως ο Δήμος ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου (Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ) αλλά και την αρμόδια υπηρεσία του Κράτους (Τμήμα Περιβάλλοντος), από τους οποίους ζητήσαμε να λάβουν άμεσα μέτρα.

    Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου προς τον επιχειρηματία που εναπόθεσε τα ελαστικά, αυτός προχώρησε στη μετακίνησή τους.

  2. Το φαινόμενο δυστυχώς επανεμφανίστηκε με νέα συσσώρευση ελαστικών και ο Δήμος είναι στη διαδικασία εφαρμογής σχετικών προνοιών του περί Δήμων Νόμου, για τη μετακίνησή τους.