Δελτίο Τύπου – Λειτουργία Πράσινου Σημείου

Λειτουργία Πράσινου Σημείου – Διαχείριση διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων από το Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το πράσινο σημείο των Δήμων Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται πίσω από το πολυκατάστημα Leroy Merlin.

Το πράσινο σημείο δέχεται χωρίς χρέωση πολλά ρεύματα αποβλήτων από τους δημότες.

Η λειτουργία του πράσινου σημείου σε συνάρτηση με το κλείσιμο του Κοτσιάτη και την υποχρεωτική χρήση του χώρου του ΧΥΤΗ στην Κόσιη, υποχρεώνει όλες τις τοπικές αρχές να αναθεωρήσουν τα συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή καινοτομιών, πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει ολόκληρο σύστημα διαχείρισης όλων των οικιακών αποβλήτων.

Μέχρι την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, οι υπηρεσίες του δήμου θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες που παρείχαν μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής των πράσινων αποβλήτων εβδομαδιαία.

Καθώς οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται με σημαντικό κόστος, γίνεται έκκληση στους δημότες να κάνουν δωρεάν χρήση του πράσινου σημείου.