Δελτίο Τύπου – Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο “σκαλί” Αγλαντζιάς

Σχετικά με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» για το θέμα που προέκυψε με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο «σκαλί», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Μετά την επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Δήμου το 2014 ετοιμάστηκε έκθεση για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Η έκθεση προνοούσε μεταξύ άλλων και έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  2. Ο Δήμος ιεράρχησε σύμφωνα με την επικινδυνότητα και τις πενιχρές οικονομικές του δυνατότητες τις διάφορες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και τις υλοποιεί σταδιακά (χειρολισθήρες πρόσβασης, σημάνσεις κλπ.)
  3. Στα πλαίσια της πιο πάνω προσπάθειας έχουν γίνει σοβαρές διορθωτικές κινήσεις και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου, ιδιαίτερα του αμφιθεάτρου.
  4. Προς ολοκλήρωση της προσπάθειας ζητήθηκε στα μέσα του 2016 ολοκληρωμένος έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  5. Η εν λόγω έκθεση παραλήφθηκε το Νοέμβριο του 2016. Εν τω μεταξύ από τον Οκτώβρη του 2016 το μείζον θέμα της διαρροής νερού στο ένα από τα δωμάτια που στεγάζει τους ηλεκτρολογικούς πίνακες της Γκάλερι έχει επιλυθεί. Κάποιες επί μέρους ενέργειες για την περαιτέρω αναβάθμιση της ασφάλειας του χώρου σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της ΑΗΚ έχουν τροχιοδρομηθεί αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι ο χώρος του αμφιθεάτρου και οι υποστηρικτικοί χώροι είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη ασφαλείς. Τα πιο πάνω έχει επιβεβαιώσει και ο Μελετητής Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός  που συνέταξε την έκθεση κ. Πέτρος Χριστοδουλίδης.