Δελτίο Τύπου για την απεργία 29/6/2018

Σε συνέχεια της απεργίας η οποία υλοποιείται σήμερα, ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τη θλίψη του για την άκυρη, άτοπη και άστοχη ενέργεια των Συντεχνιών.

Ενημερώνουμε ότι κανένα εργασιακό δικαίωμα των εργαζομένων του Δήμου δεν επηρεάζεται από την πρόσφατη απόφαση του Δήμου, για μερική αγορά υπηρεσιών στη συλλογή σκυβάλων.

Για πολλά χρόνια υπάρχει η αγορά υπηρεσιών σκυβάλων από ιδιώτες και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει προσφορές από ολοκληρωμένα συνεργεία.

Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο θα επωφεληθούν οι δημότες και μόνο.

Ο Δήμος τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία εργατική διαφορά και έχει ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για άμεση άρση των απεργιακών μέτρων.

Διαβεβαιώνουμε τους δημότες ότι ο Δήμος λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι όποιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν γνώμονα μόνο το καλώς νοούμενο συμφέρον των δημοτών του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ο Δήμος καλεί τις Συντεχνίες να δείξουν την απαραίτητη σύνεση.