Δελτίο Τύπου – Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας

Αναφερόμαστε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία είναι ορισμένη για την Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017, από διάφορες οργανώσεις και του σχετικού Δελτίου Τύπου που έχει εκδοθεί και αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο Δήμος Αγλαντζιάς διαχρονικά εργάζεται για την προστασία και περαιτέρω αναβάθμιση των δημόσιων πάρκων, δασικών ή μη, που έχει στα δημοτικά του όρια.
  2. Οι αρχικοί σχεδιασμοί για τον υποδιαμόρφωση κυκλικό κόμβο στη συμβολή της Λεωφόρου Ακαδημίας με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς, προέβλεπαν την αποκοπή αριθμού δέντρων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου σε πρόσφατες συναντήσεις με τα Δημόσια Έργα, γίνονται προσπάθειες ο αριθμός αυτός να περιοριστεί σημαντικά.
  3. Ο Δήμος διαχρονικά αντιτίθεται στη νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας διαμέσου του Εθνικού Πάρκου Ακαδημίας και έχει ζητήσει επανειλημμένα όπως ακόμα και η διακεκομμένη γραμμή που φαίνεται στο Τοπικό Σχέδιο, να αφαιρεθεί.
  4. Στο Δήμο δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο που να αφορά κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Καλλιπόλεως-Αγλαντζιάς και Λεωφόρου Λεμεσού και κατά συνέπεια ουδεμία συγκατάθεση έχει δοθεί.

Ο Δήμος θέλει να διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού τους πνεύμονες πρασίνου με τους οποίους είναι προικοδοτημένος.