Δελτίο Τύπου – Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα σχέδια πρόσβασης της οδού Ομήρου με την οδό Φυτωρίου

Με έκπληξη έχουμε ενημερωθεί για την πρόθεση αριθμού ΜΚΟ να προβούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Δήμο για το προτεινόμενο από την Πολεοδομία έργο, για τη δημιουργία πρόσβασης από την οδό Ομήρου προς την οδό Φυτωρίου.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι το υπό αναφορά έργο είναι πολεοδομικό, σχεδιάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενώ οι προσφορές για το έργο αναμένεται να προκηρυχθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο το 2015 αφού έλαβε υπόψη τα προβλήματα που δημιούργησε η απαγόρευση διέλευσης μέσω του ΑΤΙ και τις έντονες αντιδράσεις των δημοτών, κατοίκων της περιοχής ΡΙΚ, αποφάσισε ομόφωνα να συγκατατεθεί στο εν λόγω έργο αφού πρώτα έθεσε αυστηρούς όρους οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί, όπως πιο κάτω:

  1. Περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας σε δύο.
  2. Απαγόρευση της χρήσης του δρόμου από βαρέα οχήματα.
  3. Δημιουργία ποδηλατόδρομων/πεζόδρομων που να συνδέουν τα υφιστάμενα δίκτυα του Δήμου.
  4. Να διαγραφεί η έστω και διακεκομμένη πρόνοια στο Τοπικό Σχέδιο για τη βόρεια επέκταση της τότε Λεωφόρου Ακαδημίας (νυν Λεωφόρος Γλαύκου Κληρίδη) μέσω του Πάρκου Ακαδημίας.

Ο Δήμος πρόσφατα κλήθηκε από τα αρμόδια τμήματα της Δημοκρατίας να συνδράμει στη δημόσια διαβούλευση για το έργο, κάτι το οποίο πράττει:

  1. Με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τα σχέδια του έργου.
  2. Με το να ζητήσει ηλεκτρονικά απόψεις.
  3. Με την ετοιμασία σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Harvard, ψηφιακής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που επιτρέπει στο κοινό να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε μακέτα της περιοχής.
  4. Με το να διενεργήσει δημόσια ακρόαση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στη δημόσια ακρόαση αναμένεται ότι τα αρμόδια τμήματα θα παρουσιάσουν τα σχέδια τους.

Περαιτέρω, ο Δήμος προβαίνει, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, σε επαφές με διάφορους επηρεαζόμενους φορείς.

Χαιρετίζουμε την εγρήγορση αριθμού πολιτών τόσο υπέρ όσο και κατά των σχεδίων, οι απόψεις των οποίων προσφέρουν στη δημόσια συζήτηση που ο Δήμος έχει προκαλέσει και ευνοεί.

Με αυτή τη φιλοσοφία αναμένουμε να λάβουμε και τις απόψεις των οργανώσεων στη διαμαρτυρία την οποίαν έχουν εξαγγείλει.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

3 Ιουνίου 2020