Δελτίο Τύπου – Αναζωογόνηση Παλιάς Αγλαντζιάς – HYBUILD

Δελτίο Τύπου
Αναζωογόνηση Παλιάς Αγλαντζιάς

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25 Απριλίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν.Ε.Α ΣΠΕ Αγλαντζιάς στην Παλιά Αγλαντζιά, η ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής για την Αναζωογόνηση της Παλιάς Αγλαντζιάς.

Σκοπός της συνάντησης, υπήρξε η ανταλλαγή απόψεων με τους κατοίκους της περιοχής όσον αφόρα τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κος Μαρίνος Κλεάνθους, ενώ σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης.

Μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν και για το πρόγραμμα “HYBUILD”. Όπως ανέφερε η Αθηνά Γιάννακα, εκπρόσωπος του Δήμου στο έργο, οι προγραμματισμένες επεμβάσεις στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και στον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού πυρήνα για τη  δημιουργία ενός  πρότυπου και πολυλειτουργικού χώρου που να παρέχει  τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων κλπ.  Ταυτόχρονα θα λειτουργεί με καθορισμένο ωράριο ως αναγνωστήριο – ψηφιακή βιβλιοθήκη για νέους πολίτες και φοιτητές και ως εκθεσιακός χώρος που να προβάλλει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ακολούθησε  ενημέρωση από τον Δρ. Αιμιλιο Μιχαηλ, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστήριου «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» (E&EDB).

Το κτίριο ανέφερε ο Δρ. Μιχαηλ θα καταστεί σημείο αναφοράς για μόνιμη ψηφιακή έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποστηρικτικού εξοπλισμού, ώστε να λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης της κοινωνίας για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στα σπίτια, ικανών να προσφέρουν μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών του άνθρακα και ψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Σε αυτό συμμετέχουν φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα, την Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσεχία, Ελλάδα και την Κύπρο. Από την Κύπρο συνεργαζόμενοι φορείς είναι  η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου  Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς που συμμετέχουν ως ξεχωριστοί εταίροι.

Το πρόγραμμα άρχισε το 2017 και θα ολοκληρωθεί το 2021.

Το διατηρητέο  κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία στον πυρήνα της Παλιάς Αγλαντζιάς θα αποτελέσει την μελέτη περίπτωσης (demo site) που θα υλοποιηθεί στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος και η συζήτηση με τους τοπικούς φορείς και συνδέσμους με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση της περιοχής.

 

Press release
Revival of Aglantzia old city center

 Aglantzia, Cyprus – 25th of April 2018. The much awaited debate regarding the renewal and revival of Aglantzia old city was organized by the President and the Members of the Municipal Committee at NEW SPE Aglantzias. The event was created to exchange ideas with the residents about old city’s future development.

The main goal of the event was to inform the participants about HYBUILD.

As stated by Athena Yiannaka, representative of the Municipality in the project, the planned interventions aim at the energy upgrading of the building and the redefinition of the traditional core of the city , to create multifunctional center  that will allow the organization for events, seminars etc. At the same time it will operate as an exhibition center for the promotion of novel domestic energy efficiency approaches and digital library for students and all the citizens.

Dr. Aimilios Michael, Assistant Professor at the Department of Architecture at the University of Cyprus, and Director of the Research and Development Laboratory “Energy and Environmental Design of Buildings” (E & EDB) informed the participants about the scientific aspects of HYBUILD.

The building, which is located at the core of the old city, as mentioned by Dr Michael would become a benchmark for a permanent exhibition of renewable energy technologies and supportive equipment. The building will function as an information center for the society to exploit modern home-based technologies capable of delivering a transition to the low-carbon economy and high levels of energy saving.

The European Union through Horizon 2020 has funded the program. This involves partners from 8 European countries (Spain, Italy, Austria, France, Germany, Czech Republic, Greece and Cyprus). Cyprus partners are the FOSS Research Centre for Sustainable Energy of the University of Cyprus and the Municipality of Aglantzia.

The program started in 2017 and will be completed in 2021.
The President of the Municipal Commission assured that dialogue and discussion with local bodies and associations will continue with the aim of upgrading and revitalizing the region of the old city.