Δελτίο Τύπου – Επιτάχυνση των εργασιών για την αναβάθμιση των λεωφόρων Λάρνακος, Αγλαντζιάς και Αμμοχώστου

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζήτησε και έλαβε σε σειρά συναντήσεων δεσμεύσεις τόσο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων όσο και από τον εργολάβο του έργου, για την επίσπευση των εργασιών αναβάθμισης των λεωφόρων, όσο και για την επίλυση των άλλων προβλημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες.

Συγκεκριμένα, ο Επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριος Χρίστου και ο εργολάβος του έργου, μετά από αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσίασαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2017, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των φάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά και ολόκληρου του έργου.

Στη συνεδρία συζητήθηκαν και άλλα προβλήματα που προκύπτουν από τις εργασίες.

Τα χρονοδιαγράμματα επιβεβαιώθηκαν και σε σύσκεψη με τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων στις 6 Μαρτίου 2017.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες και τους επηρεαζόμενους ότι γίνονται όλες οι ενέργειες έτσι που τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν τεθεί αλλά και οι λύσεις που έχουν προταθεί, τόσο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων όσο και από τον εργολάβο, να τηρηθούν και έχει δοθεί διαβεβαίωση πως σημαντικό τμήμα του έργου θα παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2017 και ολόκληρο το έργο μέχρι τον Ιούλιο του 2018.