ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει προσοντούχο Νοσηλευτή/τρια για άμεση εργοδότηση.

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως και μετά πάροδο 6 μηνών €974. Όροι εργασίας, κλίμακες μισθοδοσίας, ετήσιες αυξήσεις και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
  • καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Για αποστολή βιογραφικού:  stegi.aglantzias@cytanet.com.cy

Για πληροφορίες:  τηλ. 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή: μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ).

 

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει προσοντούχο Νοσηλευτή/τρια ως Υπεύθυνο/η  βάρδιας  για άμεση εργοδότηση.

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως και μετά 6 μήνες €974. Όροι εργασίας, κλίμακες μισθοδοσίας, ετήσιες αυξήσεις και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν Πτυχίο Νοσηλευτικής και καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παραδώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο:  stegi.aglantzias@cytanet.com.cy

Για πληροφορίες  τηλ. 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή: μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

15 Οκτωβρίου 2018

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ/ΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ / ΤΡΙΑΣ

 Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει νυχτερινό/ή φροντιστή /τρια.
Απαραίτητο προσόν η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον τριετής φοίτηση σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.
Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Μισθός και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegi.aglantzias@cytanet.com.cy  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου  2018, ώρα 12 μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.).

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο/η βάρδιας φροντιστών/τριών

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως. Όροι εργασίας και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν Πτυχίο Νοσηλευτικής και καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παραδώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με 1 φωτογραφία, αντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών και του πιστοποιητικού γέννησης στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά, τηλ. 22334360 (μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.)  ή να τα στείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο stegi.aglantzias@cytanet.com.cy το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης  23 Μαΐου 2018.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων  Υπεύθυνης/ου  και Βοηθών Υπεύθυνης/ου  στα Κέντρα  Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.

Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παραδοθεί στη κυρία Άννα Κούτζιη στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή 16/3/18.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης και μισθοδοσία μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απ’ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 97683301

Ημερομηνία : 27/2/2018

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την ετοιμασία και παράδοση φαγητού για τα παιδιά της παιδικής λέσχης του ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Α’ Κοινοτικού  Νηπιαγωγείου  Αγλαντζιάς, Αγίας Παρασκευής 1, 2102.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής  προσφορών  25/7/17, Τρίτη μέχρι τις 12:00μ.μ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22330202
Ημερομηνία : 13/7/17


Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων  Υπεύθυνης/ου  και Βοηθών Υπεύθυνης/ου  στα Κέντρα  Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.
Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παραδοθεί στο Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, Αγίας Παρασκευής 1, 2102 Αγλαντζιά, μέχρι τις 12 :00μ.μ.  την Τρίτη 25/7/17.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απ’ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης και μισθοδοσία μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Α’ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22330202
Ημερομηνία : 13/7/2017