Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Υπεύθυνης/ου και Βοηθών Υπεύθυνης/ου στα Κέντρα Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.

Ωράριο 12:30 – 18:00 Δευτέρα – Παρασκευή

Αίτηση και βιογραφικό θα πρέπει να παραδοθεί στην Κα Άννα Κούτζιη στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή 3/12/2021.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22462154 και 99426708.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει, για άμεση εργοδότηση, φροντιστή/τρια ημερήσιας βάρδιας και φροντιστή/τρια νυχτερινής βάρδιας.

Όροι εργασίας, μισθοί και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο) και Λευκό Ποινικό Μητρώο. Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για πληροφορίες τηλ.: 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής, μόνιμης θέσης Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου στο Δήμο Αγλαντζιάς.  (Η θέση είναι πρώτου διορισμού).

  1. Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Α8: €24.500,25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,36.470, 37.667,

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.aglantzia.org.cy) μέχρι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.  Η υποβολή αιτήσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν είναι αποδεκτή. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ.22462197, σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy.