ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικού τροχονόμου, για τη σχολική περίοδο 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους,
  2. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο,
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αναφέρονται στον Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο 91(Ι)/2014, άρθρο 22(6).
  4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να παρουσιάσουν πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και αφού τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου και εξασφαλιστεί η κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2022-2023.

Ωράριο Απασχόλησης:   07.00 – 08:00 και μεσημέρι 12:30 – 13:30 ή 13:00 – 14:00.

Αποζημίωση:  €280 μηνιαίως, ύστερα από έκδοση τιμολογίου.  Οι σχολικές αργίες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και γενικά οποιεσδήποτε άλλες μέρες κατά τις οποίες τα σχολεία θα είναι κλειστά θα αποκόπτονται από το πιο πάνω ποσό.

Σύμβαση έργου αυτοεργαζομένου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν στο Δήμο Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22462197.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Υπεύθυνης/ου και Βοηθών Υπεύθυνης/ου στα Κέντρα Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.

Ωράριο 12:30 – 18:00 Δευτέρα – Παρασκευή

Αίτηση και βιογραφικό θα πρέπει να παραδοθεί στην Κα Άννα Κούτζιη στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή 3/12/2021.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22462154 και 99426708.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει, για άμεση εργοδότηση, φροντιστή/τρια ημερήσιας βάρδιας και φροντιστή/τρια νυχτερινής βάρδιας.

Όροι εργασίας, μισθοί και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο) και Λευκό Ποινικό Μητρώο. Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για πληροφορίες τηλ.: 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής, μόνιμης θέσης Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου στο Δήμο Αγλαντζιάς.  (Η θέση είναι πρώτου διορισμού).

  1. Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Α8: €24.500,25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,36.470, 37.667,

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.aglantzia.org.cy) μέχρι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.  Η υποβολή αιτήσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν είναι αποδεκτή. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ.22462197, σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy.