Διαγωνισμός Αρ. 22/2018: εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς (2 Ναυαγοσώστες/Επόπτες, 1 Ταμίας, 1 Καθαριστής).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος eprocurement από το χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από τον χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cyμέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.

Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς τηλ. 22462233/22462251, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας στα πλαίσια του προγράμματος «European Youth Capital Greater Nicosia 2021» καλεί τους νέους του Δήμου μας σε μια ανοικτή συγκέντρωση προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους για το ρόλο και τις δυνατότητες της Αγλαντζιάς στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.

Η συνάντηση θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο (Βιβλιοθήκη).

Η εκδήλωση είναι ανοικτή, γίνεται χωρίς πρωτόκολλα και απευθύνεται σε όλους τους νέους της Αγλαντζιάς!

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα GREATER NICOSIA 2021.

Καλούμε τοπικά σωματεία, οργανώσεις , ΜΚΟ και την τοπική κοινωνία όπως στηρίξουν την σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Εκδήλωση µε Θέμα: «Αναδιαρθρώσεις Δανείων» Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 19:30

Πρόσκληση

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

και ο Δήμος Αγλαντζιάς,

στο πλαίσιο της ενημέρωσης των καταναλωτών, σας προσκαλούν στην εκδήλωση µε Θέμα:

«Αναδιαρθρώσεις Δανείων»

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 19:30

Σπηλιές, Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί»

 

 

Πρόγραμμα

19:00 – 19:30 Προσέλευση

Χαιρετισμοί

19:30- 19:35 Εκ μέρους του Δήμαρχου ο Αντιδήμαρχος Μάριος Χειρίδης

19:35-19:40 Υπεύθυνη Σχολής Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάρω Ρωσσίδου

Ομιλία για τις Αναδιαρθρώσεις Δανείων

19:40 – 20:40 Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου

Συντονιστής

Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης

Θα προσφερθεί καφές

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού Πάρκου Αγλαντζιάς «Σπύρος Κυπριανού» Αρ.Διαγωνισμού 12/2018

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Αναψυκτηρίου, του Δημοτικού Πάρκου Αγλαντζιάς «Σπύρος Κυπριανού» που βρίσκεται επί των Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας στην Αγλαντζιά.

Η Παραχώρηση Άδειας Χρήσης θα είναι για περίοδο τριών (3) ετών με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους ενός έτους (3+1+1).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος από το χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από τον χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.

Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Μαϊου 2018 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς τηλ. 22462233/22462197, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.

Ανακοίνωση – Διαχείριση δημοτικών υποστατικών

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διερευνά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τη διαχείριση αριθμού δημοτικών υποστατικών.

Συγκεκριμένα, υπάρχει σκέψη όπως δοθούν στα πλαίσια μακροχρόνιας σύμβασης, ενιαία ή ξεχωριστά σε εταιρείες, το Πολιτιστικό Κέντρο «το Σκαλί», το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγλαντζιάς και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση πριν την ετοιμασία των όρων προσφορών.  Η διαβούλευση αναμένεται να γίνει περί τον Μάϊο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλ.: 22-462196, e-mail: maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

Η εξέφραση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Μαΐου 2018.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”

Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγλαντζιάς, Αστυνομία Κύπρου, BMW Car Club Cyprus & Char. Pilakoutas Group

Τετάρτη 24/04/2018

Πανεπιστημιούπολη, Αγλαντζιά, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αίθουσα Β108, Κτήριο Λεβέντης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:30-16:40  Χαιρετισμοί:
·Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου.
·Χαράλαμπος Πετρίδης,  Δήμαρχος Αγλαντζιάς.
·Κώστας Χριστοφόρου, Πρόεδρος BMW Car Club Cyprus.
·Εκπρόσωπος Αστυνομίας Κύπρου.
16:40-17:00  “Οδικές συγκρούσεις στη Κύπρο: γενεσιουργοί παράγοντες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις πρόληψης”,  Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Καπαρδής, Τμήμα Νομικής,  Πανεπιστήμιο Κύπρου.
17:00-17:20 «Πρόληψη των Τροχαίων Οδικών Συγκρούσεων στην Κύπρο –   Πραγματικότητα και προοπτικές»
Από Αν.Υπαστυνόμος Χάρης Ευριπίδου, Βοηθός Διευθυντής, Τροχαία Αρχηγείου Αστυνομίας.
17:20-17:30  Προβολή της ταινίας μικρής διάρκειας  “Look twice”.
17:30-17:45  “ Τεχνολογία και μέλλον της αυτοκίνησης”
Ανδρέας Ανδρέου, Τεχνικός Διευθυντής της BMW στην Χαρ. Πιλακούτας
17:45-18:00 (15 Λεπτά) Ενεργητική & παθητική ασφάλεια μοτοσυκλέτας –     ασφαλής οδήγηση ”
Χαράλαμπος Αλωνεύτη, BMW Motorrad Τεχνικός Διευθυντής στην Χαρ. Πιλακούτας.
Μικρή Δεξίωση

Δελτίο Τύπου – Υπηρεσίες Δήμου Αγλαντζιάς την περίοδο των εορτών του Πάσχα

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί τους δημότες του ότι την Μεγάλη Παρασκευή,
6 Απριλίου 2018, τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα 9 και 10 Απριλίου 2018, τα γραφεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα εργαστεί κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή και την Τρίτη του Πάσχα και παρακαλούνται οι δημότες όπως εκθέσουν κανονικά τα σκύβαλά τους στα συνήθη σημεία περισυλλογής.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα εργαστεί τη Δευτέρα του Πάσχα, 9 Απριλίου 2018, λόγω της αργίας του Πάσχα, και παρακαλούνται οι δημότες που επηρεάζονται όπως εκθέσουν κανονικά τα σκύβαλά τους την αμέσως επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018.

 

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 77778100

Ο Δήμαρχος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Δήμου Αγλαντζιάς σας εύχονται Καλό Πάσχα.