Πράσινο Σημείο Επαρχίας Λευκωσίας

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας. Το Πρασίνο των Δήμων Λευκωσίας βρίσκεται Πίσω από το πολυκατάστημα LEROY MERLIN στο Δήμο Στροβόλου.

Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης και συμβάλουν στην:

 • Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές
 • Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στα Σημεία ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι οικιακήσ χρήσησ και προέλευσησ και σε χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στα Πράσινα Σημεία δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
 2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικό
 6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
 10. Ξύλο
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17.  Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
 19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
 21. Φορητές Μπαταρίες
 22. Μηχανέλαια
 23. Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στα Πράσινα Σημεία, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οικιακήσ χρήσησ και προέλευσησ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Α/Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

Θερινό ωράριο = Απρίλιος-Σεπτέμβριος
Χειμερινό ωράριο = Οκτώβριος – Μάρτιος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Πράσινο Σημείο Τηλέφωνο
Στροβόλου 99950161

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την λειτουργία των Πράσινων Σημείων

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας.

Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης και συμβάλουν στην:

 • Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές
 • Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στα Σημεία ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι οικιακήσ χρήσησ και προέλευσησ και σε χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στα Πράσινα Σημεία δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
 2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικό
 6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
 10. Ξύλο
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17. Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
 19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
 21. Φορητές Μπαταρίες
 22. Μηχανέλαια
 23. Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στα Πράσινα Σημεία, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οικιακήσ χρήσησ και προέλευσησ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Α/Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΕΡΓΑΤΕΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
2 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
4 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
5 ΛΗΝΟΥ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
6 ΑΛΑΜΠΡΑΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
7 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
8 ΜΑΛΟΥΝΤΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

 

Θερινό ωράριο = Απρίλιος-Σεπτέμβριος

Χειμερινό ωράριο = Οκτώβριος – Μάρτιο

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς (2 Ναυαγοσώστες/Επόπτες, 1 Ταμίας, 1 Καθαριστής)

Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς (2 ναυαγοσώστες/επόπτες ασφαλείας, 1 ταμίας και 1 καθαριστής) Αρ. Διαγωνισμού 3/2019

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς (2 Ναυαγοσώστες/Επόπτες, 1 Ταμίας, 1 Καθαριστής).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος eprocurement από το χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.
Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς τηλ. 22462233/22462251, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει προσοντούχο Νοσηλευτή/τρια για άμεση εργοδότηση.

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως και μετά πάροδο 6 μηνών €974. Όροι εργασίας, κλίμακες μισθοδοσίας, ετήσιες αυξήσεις και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
 • καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Για αποστολή βιογραφικού:  stegi.aglantzias@cytanet.com.cy

Για πληροφορίες:  τηλ. 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή: μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ).

 

 

Καρναβαλίστικη Παρέλαση Αγλαντζιάς – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ!!!

ΜΗΝ ΠΑΡΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ! – Καρναβαλίστικη Παρέλαση Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει εξασφαλίσει όπως οι χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές διευκολυνθούν κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους, από και προς την μεγάλη παρέλαση την Κυριακή  3 Μαρτίου!

Συγκεκριμένα τα λεωφορεία του ΟΣΕΛ θα μεταφέρουν ΔΩΡΕΑΝ όλους τους επιβάτες τους με προορισμό την Μεγάλη μας Παρέλαση από τις 09:00 -12:00 και για την  επιστροφή  από τις 15:00 – 17:00.

Οι ακόλουθες γραμμές τίθενται στην διάθεση των καρναβαλιστών:

Διαδρομή 150 (Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πλατύ Αγλαντζιάς – Καλλιπόλεως – Πλατεία Σολωμού). Το υφιστάμενο ωράριο. Από τις 09:00 – 12:00 εκτελούνται 5 διαδρομές από αφετηρία προς τέρμα και 5 διαδρομές από τέρμα προς αφετηρία. Από τις 15:00 – 17:30 εκτελούνται 5 δρομολόγια από αφετηρία προς τέρμα και από τέρμα προς αφετηρία 4 δρομολόγια.
Λεπτομέρειες: http://osel.com.cy/route-info/1:150/gr

Διαδρομή 158 (Σταθμός Κρυονέρι – Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη / Λατσιά – Σταθμός Γεν. Νοσοκομείου – Λεωφ. Λεμεσου – Πλατεία Σολωμού) Από τις 09:00 – 12:00 εκτελούνται 5 δρομολόγια από αφετηρία προς τέρμα και 5 δρομολόγια από τέρμα προς αφετηρία. Από τις 15:00 – 17:30 εκτελούνται 4 δρομολόγια από αφετηρία προς τέρμα και 4 δρομολόγια από τέρμα προς αφετηρία.
Λεπτομέρειες: http://osel.com.cy/route-info/1:158/gr

Διαδρομή 160. (Γερί – Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄/ Λατσιά – Σταθμός Γεν. Νοσοκομείου – Λεωφ. Λεμεσού- Πλατεία Σολωμού) Από τις 09:00 – 12:00 εκτελούνται 5 δρομολόγια από αφετηρία προς τέρμα και 5 δρομολόγια από τέρμα προς αφετηρία. Από τις 15:00 – 17:30 εκτελούνται 4 δρομολόγια από αφετηρία προς τέρμα και 4 δρομολόγια από τέρμα προς αφετηρία
Λεπτομέρειες: http://osel.com.cy/route-info/1:160/gr

Καλούμε όσους μπορούν, οργανωμένα σύνολα και απλούς θεατές να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση για τη διευκόλυνση τους και αποφυγή ταλαιπωρίας!

Ευχαριστούμε θερμά την ΟΣΕΛ και τον Έντιμο Υπουργό Συγκοινωνιών

Το φετινό Καρναβάλι Αγλαντζιάς κρύβει εκπλήξεις – Πλήρες Πρόγραμμα

Το πλήρες πρόγραμμα του Καρναβαλιού Αγλαντζιάς

Σε ρυθμούς καρναβαλιού βρίσκεται ο Δήμος Αγλαντζιάς εν όψη των επερχόμενων καρναβαλίστικων εκδηλώσεων, που θα είναι τετραήμερες, ξεκινώντας από τη Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την Κυριακή 3 Μαρτίου.

Το πλήρες πρόγραμμα του Καρναβαλιού:

 • Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου
  Let’s Meat – Άσιλα Τσικνοπέμπτη Party
  Με άφθονα κρεατικά και ζιβανία, μουσική και ποτό από τις 7μμ μέχρι τα μεσάνυχτα
 • Παρασκευή 1 Μαρτίου
  Ρεμπέτικη βραδιά με φαγητό και ποτό με το σχήμα «Λαϊκή Τετρακτύς»
  Από τις 7 μ.μ. μέχρι τα μεσάνυχτα
 • Σάββατο 2 Μαρτίου
  Nostalgia Party με μουσική από 70s – 80s
  Φαγητό, ποτό και χορό
  Από τις 7 μ.μ. μέχρι τα μεσάνυχτα

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καρναβαλίστικη Τέντα που στήθηκε ειδικά για αυτό τον σκοπό στη Λεωφόρο Κερύνειας (απέναντι από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα) στην Αγλαντζιά.

 • Κυριακή 3 Μαρτίου
  Καρναβαλίστικη παρέλαση που ξεκινά στις 12 μεσ. στη Λεωφόρο Κερύνειας! Σημείο εκκίνησης Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και τερματισμός στην Καρναβαλίστικη Τέντα όπου ακολουθεί after party  με φαγητό, ποτό και πολλές δραστηριότητες  για τα παιδιά (διακόσμηση cookies, βόλτα με τρίκυκλα, στίβο μάχης, διπλή τσουλήθρα και πολλά άλλα)

* Στο χώρο της Καρναβαλίστικης Τέντας / Carnival Tent θα διατίθενται προς πώληση street food και ποτά!

Στις 3 μ.μ., στην Καρναβαλίστικη Τέντα, θα ανακοινωθούν τα βραβεία για τα τρία καλύτερα άρματα και τις τρεις πιο ευφάνταστες ομάδες.

Αναμένεται ατελείωτο κέφι, αφού οι συμμετοχές έχουν φτάσει τις 72 ομάδες.

Καρναβαλίστικη Παρέλαση – Πρόγραμμα 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.