Ανακοίνωση για κενές θέσεις εργασίας στη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ/ΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ / ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ /ΤΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Το Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει νυχτερινό/η  φροντιστή /τρια και φροντιστή /τρια ημερήσιας βάρδιας (πρωινή / απογευματινή).

Μισθός και λοιπά ωφελήματα βάσει  Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον τριετής φοίτηση σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για πληροφορίες τηλ.: 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

9 Νοεμβρίου 2020

Διάλεξη για καρκίνο του μαστού

 

Διαγωνισμός 37/2020 για την διαχείριση και εκμετάλλευση του παραδοσιακού καφενείου, στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του παραδοσιακού καφενείου, στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης ανέρχεται στις €14.400 (δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) για 48 Σαράντα οκτώ μήνες συνολικά (24+12+12), 24 μήνες αρχική περίοδος με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για 2 επιπρόσθετες περιόδους 12 + 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος eprocurement από το χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.

Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. μέχρι 20/11/2020  και ώρα 12:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς τηλ. 77778100, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.

 

Κοινή ανακοίνωση προς τους Δήμους Αγλαντζιάς, Γερίου, Ιδαλίου και Λατσιών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Αστυνομία Κύπρου – Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, στηρίζει και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Δήμοι Αγλαντζιάς, Γερίου, Ιδαλίου και Λατσιών στο καυτό θέμα της παράνομης στάθμευσης που παρατηρείται στα δημοτικά όρια των εν λόγω Δήμων.

Είναι σε όλους γνωστά, τα πολλαπλά προβλήματα που επιφέρει η παράνομη στάθμευση, όπως η δυσκολία της μετακίνησης των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου  κυρίως των ΑΜΕΑ, η μειωμένη ορατότητα, ζημιές σε πεζοδρόμια ακόμα και πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δημότες να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης εντός της οικίας τους, τους ενδεδειγμένους χώρους στάθμευσης μπροστά από τις οικίες τους, καθώς και τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

Η Αστυνομία Κύπρου, θα συμβάλει στις συντονισμένες και από κοινού εκστρατείες των προαναφερόμενων Δήμων, σχετικά με τη διάπραξη διαφόρων αδικημάτων και ιδιαίτερα σε σχέση με την παράνομη στάθμευση, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή.

Επισύρεται η προσοχή όλων των δημοτών στην αυστηρή τήρηση των προνοιών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υπενθυμίζεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2020 ισχύουν νέες αυστηρές ποινές για τη διάπραξη τροχαίων αδικημάτων (π.χ. στάθμευση σε χώρους αναπήρων – πρόστιμο 300 ευρώ, στάθμευση σε πεζοδρόμιο 100 ευρώ).

 

Ιωάννης Γεωργίου
Ανώτερος Αστυνόμος
Αστ. Διευθυντής Τμήματος
Τροχαίας Αρχηγείου

Ανακοίνωση Παράταση υποβολής ενστάσεων για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων για το έτος 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε συνεδρία του ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε όπως δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη σκυβάλων του 2020 μέχρι τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020.

Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι όπως υποβάλουν τις σχετικές ενστάσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

Yπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν μωβ σακούλες για το 2021 θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση για ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών μεγάρων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια του Έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα/Κύπρος 2014-2020. Στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση συνολικά της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας του Προγράμματος στην υλοποίηση έργων ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια σε όλες τις πτυχές τους (στο πλαίσιο «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού) σε τοπικό επίπεδο.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στα τέσσερα κτίρια της Κύπρου αφορούν μεταξύ άλλων θερμομονώσεις οροφών, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού, εγκατάσταση μετρητών ενέργειας.

Οι εργασίες αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το Δεκέμβριο του 2020 και να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο 2021. Οι επεμβάσεις αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατά 60% περίπου και εκτιμάται ότι θα σημειωθεί σημαντική συνεισφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 του προγράμματος: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια/μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά ~2500ΜWh ετησίως.

Ο προϋπολογισμός των επεμβάσεων στα τέσσερα κτίρια ανέρχεται στις (€859.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο Έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ συμμετέχουν εκτός από το ΥΕΕΒ που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Χερσονήσου. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αγλαντζιάς – Φθινόπωρο 2020

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Θέατρο – Δημήτρη Κεχαΐδη, «Το Τάβλι»

Από το «Θέατρο Αντίλογος» σε σκηνοθεσία Γιώργου Μουαΐμη

Παίζουν: Βασίλης Παφίτης & Μάριος Στυλιανού

Πρόκειται για μια κωμωδία που δίνει πολύ εύστοχα και με πικρό χιούμορ το στίγμα της εποχής μας. Ο Κεχαΐδης προσπαθεί να δώσει την ταυτότητα του Νεοέλληνα. Κυρίως αυτού που έχει δύο δρόμους μπροστά του. Τη Γερμανία ως μετανάστης ή την κομπίνα για «να πιάσει την καλή». Να βγει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη μιζέρια της ζωής.

Αμφιθέατρο, Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» / 20:30

Είσοδος Ελεύθερη

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 22 462 058

 


Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Μουσική «Τα τραγούδια της καρδιάς μας»

Με τους Κούλη Θεοδώρου & Μαρία Θεοδότου

Με τραγούδια από τη σύγχρονη ελληνική μουσική, συνθετών και τραγουδοποιών όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, οι αδελφοί Κατσιμίχα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, οι Πυξ Λαξ, ο Κουγιουμτζής, ο Ξαρχάκος και πολλοί άλλοι.

Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» / 20:30

Είσοδος Ελεύθερη

Για κρατήσεις θέσεων: 99 059 257


Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Μουσική«Ένας ουρανός τραγούδια»

Με την Έλενα Χατζηαυξέντη

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Έλενα Χατζηαυξέντη επιλέγει αγαπημένα της τραγούδια και συνομιλεί μουσικά και θεατρικά με τους εξαιρετικούς μουσικούς Μιχάλη Κουλουμή, Αντρέα Παπαπέτρου και Νίκο Ευαγγέλου.

Μελωδίες σπουδαίων Eλληνών συνθετών όπως του Μάνου Χατζιδάκι, του Μανώλη Χιώτη, του Αττίκ, του Γιώργου Χατζηνάσιου, ερωτικά ταγκό της Αργεντινής, γαλλικά chansons, παραδοσιακότροπες και ανατολίτικες συνθέσεις θα ενωθούν με νέο μουσικό υλικό κάτω από μια κοινή αισθητική διασκευών και πειραματισμών.

Έλενα Χατζηαυξέντη: ερμηνεία
Μιχάλης Κουλουμής: βιολί, βιόλα
Αντρέας Παπαπέτρου: ακορντεόν, τραγούδι, πιάνο
Νίκος Ευαγγέλου: πιάνο

Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» / 20:30
Είσοδος Ελεύθερη
Για κρατήσεις θέσεων: τηλ. 99 059 257

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικού τροχονόμου, για τη σχολική περίοδο 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους,
  2. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο,
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αναφέρονται στον Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο 91(Ι)/2014, άρθρο 22(6).
  4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να παρουσιάσουν πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και αφού τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου και εξασφαλιστεί η κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2020-2021.

Ωράριο Απασχόλησης:   07.00 – 08:00 και μεσημέρι 12:30 – 13:30 ή 13:00 – 14:00.

Αποζημίωση:  €280 μηνιαίως, ύστερα από έκδοση τιμολογίου.  Οι σχολικές αργίες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και γενικά οποιεσδήποτε άλλες μέρες κατά τις οποίες τα σχολεία θα είναι κλειστά θα αποκόπτονται από το πιο πάνω ποσό.

Σύμβαση έργου αυτοεργαζομένου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν στο Δήμο Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22462197.

 

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το AglanJazz 2020 «ταξιδεύει» στο Αμφιθέατρο του πολιτιστικού κέντρο «το σκαλί» στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου

Το Αμφιθέατρο στο πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί» θα φιλοξενήσει το φετινό AglanJazz, αφού αποτελεί ασφαλές μέρος για την τήρηση των μέτρων ώστε να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή των συναυλιών.  Το AglanJazz 2020 θα παρουσιάσει έξι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοπικές μπάντες, οι οποίες θα κινηθούν σε ένα ευρύτερο μουσικό φάσμα, από την τζαζ, την έθνικ μέχρι και την μπλουζ-ροκ μουσική.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν τρεις μπάντες: το κουαρτέτο σαξοφώνων Jazz4Sax, η βασισμένη στην τραγουδιστική τζαζ-μουσική μπάντα Christina Argyri and Friends και οι jazz rock Fuzz Bus, οι οποίοι θα κινηθούν μεταξύ της jazz και του αυτοσχεδιασμού, της funk και soul, και της ψυχεδελικής φολκ.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το AglanJazz θα παρουσιάσει τη Sarah Fenwick μαζί με τους G Tonic με πρωτότυπα τζαζ τραγούδια, τους Celestial Iris, που η μουσική τους είναι βασισμένη στην ορχηστρική ακουστική μουσική, με πυρήνα την κλασσική κιθάρα, και τους Zilla Project, που θα κινηθούν σε Blues Rock ύφος.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τις συναυλίες θα μπορέσει να παρακολουθήσει περιορισμένος αριθμός θεατών, μόνο μετά από προαγορά μειωμένου εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.aglanjazz.com και στο Facebook του Δήμου Αγλαντζιάς.

Συμβολικό Εισιτήριο €1 (ανά ημέρα) 

Προπώληση εισιτηρίων:

  • Ηλεκτρονικά, μέσω της Τickethour (www.tickethour.com / Τηλ. 77 77 70 40)
  • Από όλα τα καταστήματα ACS Courier (Τηλ. 77 77 73 73)
  • Από το Δημαρχείο Αγλαντζιάς (Τηλ. 22462058, 08:00 έως τις 15:00)

→    Όλες οι θέσεις θα είναι αριθμημένες και ο καθένας θα έχει το δικαίωμα να προαγοράσει μέχρι και 10 συνεχόμενα εισιτήρια για την παρέα του.
→    Στην είσοδο θα τοποθετηθεί σημείο για απολύμανση των χεριών.
   Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19:00. Παρακαλούνται οι θεατές όπως προσέλθουν νωρίς.
→    Οι θεατές προτρέπονται να φέρουν μαζί τους τα δικά τους μαξιλάρια γιατί δεν θα παραχωρηθούν μαξιλάρια.
→    Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη κατά την είσοδό στο Αμφιθέατρο και κατά τη διάρκεια τυχόν μετακινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aglanjazz.com / https://www.facebook.com/events/237306600904020

Πολιτιστική Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς: 22462058