ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ / ΤΡΙΑΣ

 Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει φροντιστή /τρια.

Απαραίτητο προσόν η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον τριετής φοίτηση σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου  2019.

Για πληροφορίες τηλ.: 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση – Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων και για τα τέλη Εταιρειών/Επαγγελματικών Υποστατικών

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων και για τα τέλη Εταιρειών/Επαγγελματικών Υποστατικών, λήγει 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι δε θα δοθεί καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής ενστάσεων και ότι δε θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες ενστάσεις.

Δήμος Αγλαντζιάς
19 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση – Παγκύπριο σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δήλωση Ενδιαφέροντος για σχολικούς τροχονόμους

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικού τροχονόμου, για τη σχολική περίοδο 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους,
  2. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο,
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αναφέρονται στον Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο 91(Ι)/2014, άρθρο 22(6).
  4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να παρουσιάσουν πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και αφού τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου  και εξασφαλιστεί η κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2019-2020.

Ωράριο Απασχόλησης:   07.00 – 08:00 και μεσημέρι 12:30 – 13:30 ή 13:00 – 14:00.

Αποζημίωση:  €280 μηνιαίως, ύστερα από έκδοση τιμολογίου.  Οι σχολικές αργίες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και γενικά οποιεσδήποτε άλλες μέρες κατά τις οποίες τα σχολεία θα είναι κλειστά θα αποκόπτονται από το πιο πάνω ποσό.

Σύμβαση έργου αυτοεργαζομένου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν στο Δήμο Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22462197.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2019

Βιβλιαράκι Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς 2019-2020

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης

Κάντεκ κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δελτίο Τύπου – Θερινές Διακοπές

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί το κοινό ότι ενόψει των θερινών διακοπών, τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά στις 15 και 16 Αυγούστου 2019.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα εργαστεί την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, γι’ αυτό παρακαλούνται οι δημότες που επηρεάζονται όπως εκθέσουν τα σκύβαλα τους για περισυλλογή, τη Δευτέρα
19 Αυγούστου 2019, στα συνήθη σημεία περισυλλογής.

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου θα είναι κλειστή από τις 12-23 Αυγούστου 2019.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τα κουνούπια

Μήπως εκκολάπτετε τα κουνουπια που σας ενοχλούν;