Μία (1) Κενή Θέση Ωρομίσθιου Εργάτη ​Περισυλλογής Σκυβάλων στο Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης  Ωρομίσθιου Εργάτη στην Υπηρεσία Περισυλλογής Σκυβάλων.  Ο μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε €1.368,51 (Κλίμακα Δ6 Εργατικού Προσωπικού).

Ο αιτήσεις να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν, μαζί με περισσότερες πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιλογής, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy, ή από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00.


Κενή Θέση (1) Ωρομίσθιου Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων στο Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση Μιας (1) θέσης Ωρομίσθιου Εργάτη στην Υπηρεσία Περισυλλογής Σκυβάλων. Ο μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε €1.368,51 (Κλίμακα Δ6 Εργατικού Προσωπικού).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00.

Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης:

 1. Να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν άδεια εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 2. Στην περίπτωση Κυπρίων Πολιτών να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής τους οι λόγοι της να μην τους καθιστούν ανίκανους για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας.

Μαζί με την αίτηση να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά/έγγραφα.

Διαδικασία Επιλογής – Προϋποθέσεις Εργοδότησης

 1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Εργοδότησης Εργατών του Δήμου.
 2. Πριν από την έναρξη εργοδότησης, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό κατάστασης υγείας, που να επιτρέπει την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κριτήρια Αξιολόγησης για την Πρόσληψη

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων που θα προσληφθούν θα γίνει από την Επιτροπή Εργοδότησης Εργατών του Δήμου με βάση τη συνολική εντύπωση-απόδοση στην προσωπική συνέντευξη.

Όροι Απασχόλησης

Ωράριο Απασχόλησης:  Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας – 38 ώρες την εβδομάδα. Το ωράριο είναι δυνατό να καλύπτει πρωινή, απογευματινή και βραδινή απασχόληση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

Καθήκοντα: Καθήκοντα εργάτη στην Υπηρεσία Περισυλλογής Σκυβάλων, που περιλαμβάνουν αποκομιδή σκυβάλων μέσω σκυβαλοφόρου οχήματος, περισυλλογή άχρηστων αντικειμένων και άλλες συναφείς χειρωνακτικές εργασίες.

Άδεια Ανάπαυσης, Άδεια Ασθενείας και άλλοι όροι απασχόλησης: Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το μόνιμο εργατικό προσωπικό.

Μονιμοποίηση Εργατών: Μετά από δοκιμαστική και ευδόκιμη υπηρεσία δώδεκα μηνών.

 

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2023

Εκδήλωση: Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2023
Ημερ.: 19 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα: 11:30
Χώρος: Λεωφόρος Κερύνειας (Εκκίνηση από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής)
Δηλώσεις Συμμετοχής: Μέχρι τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλεί σχολεία, πολιτιστικούς & αθλητικούς συλλόγους, φορείς, ομάδες, απλούς δημότες και κάτοικους της ευρύτερης Λευκωσίας να συμμετέχουν στην καρναβαλική παρέλαση Αγλαντζιάς.

 1. Μέγιστος Αριθμός καρναβαλιστών ανά ομάδα: 150Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με αριθμό καρναβαλιστών μεγαλύτερο των 150, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε ανεξάρτητες ομάδες που η κάθε μια δεν θα υπερβαίνει τα 150 άτομα. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί με διαφορετικό θέμα, έχοντας το δικό της υπεύθυνο και νέα αίτηση συμμετοχής.

  Κάθε ομάδα πρέπει να συνοδεύεται από εμψυχωτές – συνοδούς (ενήλικες) μεταμφιεσμένους, σύμφωνα με το θέμα της ομάδας.

  Σε ομάδες παιδιών η σχέση παιδιών – ενηλίκων είναι ένας συνοδός ανά 6 παιδιά (4 – 6,5 ετών) και ένας ανά 10 παιδιά άνω των 6 ,5 ετών.

 1. Θεματολογία: Ελεύθερη
 2. Συνολική απόσταση: 1300μ. Εκκίνηση από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 3. Κόστος συμμετοχής ανά ομάδα: 1 – 80 άτομα: €120
   81-120 άτομα: €180€
   121-150 άτομα: €220€

  Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση/έμβασμα: STS Events Ltd/Bank Of Cyprus – A/c No: 357022470693/IBAN: CY58 0020 0195 0000 3570 2247 0693

 1. Χορηγίες-Βραβεία:5.1 Βραβεία στις 4 καλύτερες ομάδες/άρματα

  o 1ο βραβείο: €1000
  o 2ο βραβείο: €800
  o 3ο βραβείο: €600
  o 4ο βραβείο: €400

  Οι βραβευθέντες ομάδες θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από μέλη που θα ορίσει ο Δήμος. Τα βραβεία θα δοθούν στο χώρο τερματισμού της Παρέλασης (χώρος στάθμευσης απέναντι από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα).

 1. Προδιαγραφές Αρμάτων: Μέγιστες Διαστάσεις: μήκος 400cm, πλάτος 300cm, ύψος 350cm
   Λογότυπα: Η τοποθέτηση λογότυπων σε άρματα θα επιτραπεί μόνο έπειτα από συνεννόηση με την διοργανώτρια εταιρεία.
 1. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης 16 Φεβρουαρίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς με άφθονο φαγητό και ποτό, θα συνεχιστεί με δύο πάρτι, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου (Nostalgia Party) και θα κορυφωθούν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 με την μεγάλη παρέλαση.
 2. Δηλώσεις Συμμετοχής:Μέχρι τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στα emails: [email protected]  / [email protected]
 1. Για περισσότερες πληροφορίες: 

  Τηλ. 22460580, 97631655, http://aglantziacarnival.com https://www.facebook.com/aglantziacarnival/

Διοργάνωση: Δήμος Αγλαντζιάς      

Powered By:

 

Α’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024 για το Α΄ Κοινοτικό, Παιδοκομικό και Βρεφοκομικό Σταθμό Αγλαντζιάς θα πραγματοποιηθούν από τις 16 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

Δεχόμαστε εγγραφές για ηλικίες από 4 μηνών μέχρι και 4 χρονών.

Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργούν 4 βρεφοκομικά τμήματα, 2 παιδοκομικά και 2 κοινοτικά τμήματα.

Το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου είναι από τις 7:00-14:30 και από τις 14:30-17:00 (απογευματινή φύλαξη).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22330202

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΜΑΣ 14/01/2023

Γιορτινή Διαδρομή ME ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ CPT

Δεν τελειώνουν οι χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις στο Δήμο Αγλαντζιάς. Σε συνεργασία με τη Cyprus Public Transport, ειδικά διαμορφωμένο, χριστουγεννιάτικο λεωφορείο της Εταιρείας CPT θα πραγματοποιεί διαδραστική διαδρομή με δραστηριότητες, εντός του λεωφορείου όπως: ταχυδακτυλουργό, μουσική, τραγούδι, ανάγνωση παραμυθιού και πολλά παιχνίδια. Η πρωτοποριακή και ευχάριστη αυτή βόλτα θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού τα παιδιά και οι γονείς θα μαθαίνουν για τη σωστή χρήση του λεωφορείου και της λεωφορειολωρίδας.

Καθημερινές Διαδρομές από 16 μέχρι 30 Δεκεμβρίου / Εκκίνηση στις 17:00 και στις 17:30 από το «Μαγικό Πάρκο» (Πάρκο Σπύρος Κυπριανού)

ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ CABLENET – ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ» !!!

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, Δήμος Αγλαντζιάς φορά τα γιορτινά του και από τις 15 μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022 μετατρέπει το Πάρκο Σπύρος Κυπριανού σε «Μαγικό Πάρκο Cablenet-Αγλαντζιάς», προσφέροντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Πολύχρωμα φώτα, παιχνίδια, ζωντανή μουσική και ποικίλες άλλες δραστηριότητες θα βάλουν στο πνεύμα των ημερών όλους τους επισκέπτες, μεταφέροντας στους Δημότες της Αγλαντζιάς και της ευρύτερης Λευκωσίας λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ομορφύνει τις μέρες και τις νύχτες μας, ενώ στο «Μαγικό Πάρκο Cablenet- Αγλαντζιάς» θα λειτουργήσει μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά με ποιοτικό φαγητό, άφθονο ποτό και πολλές επιλογές για χριστουγεννιάτικα δώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους. Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιας και στη σελίδα του Δήμου στο Facebook. Μέγας Χορηγός του «Μαγικού Πάρκου» είναι η Cablenet. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Mix FM. Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινές 16:00-22:00 Σαββατοκύριακα 10:00 – 22:00

 

Σας περιμένουμε στην Τελετή Φωταγώγησης του Μαγικού Πάρκου Cablenet – Αγλαντζιάς την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου από τις 4 μ.μ.

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ CABLENET – ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας προσκαλεί στην Τελετή Φωταγώγησης του Μαγικού Πάρκου Cablenet – Αγλαντζιάς την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30

Πάρκο Σπύρος Κυπριανού (παρά τον Κυκλικό Κόμβο, επί της Λεωφ. Αγλαντζιάς)

Μαγικό Πάρκο Cablenet-Αγλαντζιάς

Ένα ιδανικό Χριστουγεννιάτικο προορισμό για μικρούς και μεγάλους θα δημιουργήσουν και φέτος ο Δήμος Αγλαντζιάς μαζί με την Cablenet, αφού το Πάρκο Σπύρος Κυπριανού θα φορέσει τα γιορτινά του, και από τις 15 μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022, θα μετατραπεί σε «Μαγικό Πάρκο Cablenet-Αγλαντζιάς».

Στη σημερινή Διάσκεψη Τύπου, παρουσιάστηκε το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ποικίλων άλλων δράσεων που θα λάβουν χώρα, στο πλαίσιο του «Μαγικού Πάρκου».

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε, μεταξύ άλλων: “… Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, στερηθήκαμε πολλά ως κοινωνία…  θεωρήσαμε υποχρέωση μας να δώσουμε πίσω στα παιδιά ειδικά, λίγη από τη χαρά που στερήθηκαν… Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την Cablenet για τη διαμόρφωση του «Μαγικού Πάρκου Cablenet – Αγλαντζιάς»…  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο «Μαγικό Πάρκο», είναι πλούσιο με συναυλίες, standup comedy, ανάγνωση παραμυθιών, δώρα και παιχνίδια, θέατρο και φυσικά τον Άγιο Βασίλη… Με την Cablenet δεν φοράμε απλώς το ίδιο χρώμα, το μοβ, αλλά φαίνεται ότι μας καθοδηγεί το ίδιο μότο αφού και εμείς εργαζόμαστε καθημερινά για μια καλύτερη ζωή για τους δημότες μας…».

Τέλος, έκανε αναφορά στη συνεργασία του Δήμου με την Εταιρεία Cyprus Public Transport για τη «Διαδραστική Γιορτινή Διαδρομή με το Χριστουγεννιάτικο Λεωφορείο» όπου «το χριστουγεννιάτικο λεωφορείο» της Εταιρείας θα πραγματοποιεί δύο ειδικές διαδρομές (από 16 μέχρι 30/12) με δραστηριότητες εντός του λεωφορείου όπως: ταχυδακτυλουργό, μουσική, τραγούδι, ανάγνωση παραμυθιού και παιχνίδια. Η πρωτοποριακή και ευχάριστη αυτή βόλτα θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιας και στη σελίδα του Δήμου στο Facebook.

Τα Εγκαίνια και την Τελετή Φωταγώγησης θα τελέσει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Μέγας Χορηγός του «Μαγικού Πάρκου» είναι η Cablenet.  Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Mix FM.


Σας επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του Μαγικού Πάρκου Cablenet-Αγλαντζιάς, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, στο Πάρκο Σπύρος Κυπριανού.

Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε στο Μαγικό μας Πάρκο

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διακρίθηκε με το Βραβείο «Κτηριακές Εγκαταστάσεις – Ενεργειακή Απόδοση» για το κτήριο HYBULID, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τον Μάρτιο του 2022.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, τέλεσε τα 7α Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.

Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων CY GPP AWARDS 2022 πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διακρίθηκε με το Βραβείο «Κτηριακές Εγκαταστάσεις – Ενεργειακή Απόδοση» για το κτήριο HYBULID, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τον Μάρτιο του 2022.

Μια από τις βασικές λειτουργίες της αλλαγής της χρήσης του κτιρίου, του παραδοσιακού μπακάλικου, ένα κτήριο διατηρητέο στον πυρήνα της Παλιάς Αγλαντζιάς, είναι ότι αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τον τρόπο ζωής, την κοινωνική οργάνωση, τις πολιτικές συνθήκες και τα προβλήματα της εποχής,

Το ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρώνυμο HYBUILD έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Ορίζοντας. Σε αυτό συμμετείχαν 8 ευρωπαϊκές  χώρες , η Ισπανία Ιταλία Αυστρία Γαλλία Γερμάνια Τσεχία Ελλάδα και Κύπρο Από την Κύπρο συνεργαζόμενοι φορείς ήταν  το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς

Οι κυριότεροι στόχοι του έργου ήταν :

 • η ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών
 • μονάδων αποθήκευσης η εφαρμογή
 • έξυπνων μικρών δικτύων παράλληλα
 • με υβριδικές μονάδες αποθήκευσης
 • σε υφιστάμενες οικοδομές χαμηλής
 • ενεργειακής κατανάλωσης, η συλλογή
 • μετρήσεων και η ανάλυση αποτελεσμάτων
 • και η ενημέρωση του κοινού
 • για εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων
 • εξοικονόμησης ενέργειας

Ταυτόχρονα πρόθεση ήταν να  αποκτήσει το διατηρητέο κτίριο μια νέα κοινωνική διάσταση πέραν από τη λειτουργία του ως Εκθεσιακού Χώρου Σύγχρονων Τεχνολογιών.

Στο πρόγραμμα λειτουργίας του κτιρίου περιλαμβάνεται η διοργάνωση σε τακτική βάση σειράς δράσεων επιστήμης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας όπως εκθέσεις, σεμινάρια, επιστημονικές διαλέξεις, μαθήματα ανοικτά στο κοινό της πόλης αλλά και μαθήματα των σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όλα αυτά θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναζωογόνηση του πυρήνα της Παλιάς Αγλαντζιάς.

Όλες οι δράσεις θα είναι ανοικτές στο κοινό της πόλης αναδεικνύοντας την πολιτισμική διάσταση του κτιρίου και προβάλλοντας τη τοπική κοινωνία στους νέους επισκέπτες.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και η Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αθηνά Γάννακα, που ήταν και η υπεύθυνη του έργου.

«Μαγικό Πάρκο Cablenet – Δήμου Αγλαντζιάς»

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, Δήμος Αγλαντζιάς φορά τα γιορτινά του και από τις 15 μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022 μετατρέπει το Πάρκο Σπύρος Κυπριανού σε «Μαγικό Πάρκο Cablenet-Αγλαντζιάς», προσφέροντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Πολύχρωμα φώτα, παιχνίδια, ζωντανή μουσική και ποικίλες άλλες δραστηριότητες θα βάλουν στο πνεύμα των ημερών όλους τους επισκέπτες, μεταφέροντας στους Δημότες της Αγλαντζιάς και της ευρύτερης Λευκωσίας λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ομορφύνει τις μέρες και τις νύχτες μας, ενώ στο «Μαγικό Πάρκο Cablenet- Αγλαντζιάς» θα λειτουργήσει μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά με ποιοτικό φαγητό, άφθονο ποτό και πολλές επιλογές για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους.

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιας και στη σελίδα του Δήμου στο Facebook.

Μέγας Χορηγός του «Μαγικού Πάρκου» είναι η Cablenet.  Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Mix FM.

Ωράριο Λειτουργίας:
Καθημερινές 16:00-22:00
Σαββατοκύριακα 10:00 – 22:00