Όραμά μας, είναι να κάνουμε την Αγλαντζιά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, ώστε να κατοικούν, να εργάζονται, να δημιουργούν, να ψυχαγωγούνται σε ένα φιλικό, ανθρώπινο περιβάλλον.

Η αποστολή μας

Με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και πυξίδα την Ευρώπη, να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.