Επιτροπές Δήμου Αγλαντζιάς 2017 – 2021

Διαχειριστική Επιτροπή

 • Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης, Αντιδήμαρχος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Από το ΔΗΣΥ
 • Κύπρος Κυπριανού, Από το ΔΗΣΥ
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Από το ΑΚΕΛ
 • Ευγενία Αλετρά, Από το ΑΚΕΛ
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Από το ΔΗΚΟ
 • Πανίκος Πέτρου,  Από την Κίνηση
 • Δημήτρης Χατζησάββας,  Από τη Συμμαχία Πολιτών
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Από την ΕΔΕΚ

Εκτελεστική Επιτροπή

 • Μάριος Χειρίδης, Πρόεδρος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος

Επιτροπή Προσφορών

 • Δημήτρης Χατζησάββας, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών

 • Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος

Υπογραφή Συμβάσεων

 • Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Πολιτιστική Επιτροπή

 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαïδης, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος

Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών

 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος

 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος

Επιτροπή Υγείας, Αιμοδοσίας και Καθαριότητας

 • Δημήτρης Χατζησάββας, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος

Επιτροπή Προσωπικού

 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 • Περικλής Νικολαϊδης, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Ξένια Σωτηρίου, Μέλος

Επιτροπή Επαφής με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Δημοτικής Χορωδίας

 • Κύπρος Κυπριανού, Πρόεδρος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Μέλος

Επιτροπή Κοιμητηρίου

 • Πανίκος Πέτρου, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Φορολογιών

 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Εκδόσεων

 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Δημήτης Χατζησάββας, Μέλος

Επιτροπή Τροχαίας

 • Κύπρος Κυπριανού, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος

Ταμείο Προνοίας Εργατών

Εκπρόσωποι του Δήμου στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Εργατών:

 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Δημοτικός Γραμματέας, Γραμματέας

Επιτροπή Διάνοιξης Οδοφραγμάτων

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος

Ανοικτό Σχολείο

Εκπρόσωποι του Δήμου στο Ανοικτό Σχολείο:

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος

Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος
 • Δημοτικός Γραμματέας, Γραμματέας
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Διδυμοποιήσεων

 • Περικλής Νικολαϊδης, Πρόεδρος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Συμβούλιο Γυναικών

 • Έλενα Λάντα, Πρόεδρος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος

Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος

Επιτροπή Ενέργειας

 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος

Ad Hoc Επιτροπή Βιοτεχνικής Περιοχής

 • Μιχάλης Μαυρουδής, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος

Ad Hoc Επιτροπή για την Ευημερία των Ζώων

 • Περικλής Νικολαϊδης, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος

Επιτροπή Αναζωογόνησης του Πυρήνα Παλιάς Αγλαντζιάς

 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς

Εκπρόσωποι του Δήμου στο Ναυτικό Όμιλο:

 • Μάριος Χειρίδης, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Ταμίας
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος

Διοικητικό Συμβούλιο Στέγης Ηλικιωμένων

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Φαίδρα Φυρίλλα, Μέλος
 • Έλενα Γρηγορίου, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Χρίστος Χριστοδούλου, Μέλος
 • Στέλιος Μνάσωνος, Μέλος
 • Γιώργος Κασάπης, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Τούλα Κωνσταντίνου, Μέλος

Σχολική Εφορεία

 • Ανδρέας Κωνσταντίνου
 • Έλενα Λάντα
 • Μαρίνος Κλεάνθους
 • Παναγιώτης Καλλής

Ένωση Δήμων

 • Δήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης
 • Ευγενία Αλετρά

ΣΥΛ

 • Χρίστος Πατσαλής
 • Ευγενία Αλετρά
 • Ανδρέας Χαμπάκης

ΣΑΛ

 • Μάριος Χειρίδης
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος

ΣΚΕ

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Ανδρέας Χαμπάκης
 • Ιορδάνης Ιορδάνου

Επιτροπές 2012-2016

Διαχειριστική Επιτροπή

 • Δήμαρχος: Κώστας Κόρτας
 • Αντιδήμαρχος: Ευγενία Αλετρά
 • Από το ΔΗΣΥ: Μάριος Χειρίδης
 • από το ΑΚΕΛ: Αντρέας Ταλιαδώρος
 • από το ΔΗΚΟ: Μίκης Πίτσιακκος
 • από την Κίνηση: Πανίκος Πέτρου
 • από την ΕΔΕΚ: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • από το ΕΥΡΩΚΟ: Δημήτρης Χατζησάββας

Εκτελεστική Επιτροπή

 • Πρόεδρος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους

Υπογραφή Συμβάσεων υπό ή εξ ονόματος του Δήμου

 • Δήμαρχος: Κώστας Κόρτας
 • Σύμβουλος: Μάριος Χειρίδης
 • Σύμβουλος: Μίκης Πίτσιακκος

Επιτροπή Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 • Πρόεδρος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Γιώργος Πατσαλής
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Αντρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής

Επιτροπή Υγείας: Αιμοδοσίας και Καθαριότητας

 • Πρόεδρος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής

Επιτροπή Εργοδότης Εργατών

 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκος

Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών

 • Πρόεδρος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου

Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος

 • Πρόεδρος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Γεώργιος Πατσαλής
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής

Πολιτιστική Επιτροπή

 • Πρόεδρος: Αντρέας Ταλιαδώρος
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας

Επιτροπή Προσωπικού

 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Πανίκος Πέτρου
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου

Επιτροπή Δημοτικής Χορωδίας

 • Πρόεδρος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Πανίκος Πέτρου
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνους

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Φορολογιών

 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου

Επιτροπή Εκδόσεων

 • Πρόεδρος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας

Επιτροπή Τροχαίας

 • Πρόεδρος: Μίκης Πίτσιακκός
 • Μέλος: Γιώργος Πατσαλής
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής

Αd hoc Επιτροπή για τον καταρτισμό του Έκτακτου Σχεδίου Δράσης

 • Δημοτικός Σύμβουλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Γιώργος Πατσαλής
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Ιορδάνης Ιορδάνους
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Πανίκος Πέτρου Κίνηση
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Δημήτρης Χατζησάββας

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Μέλος: Ανδρέας Μαλλούπας
 • Μέλος: Μάκης Παπαμιχαήλ

Επιτροπή Επαφής με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου

Ad hoc Επιτροπή Βιοτεχνικής Περιοχής

 • Πρόεδρος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Γεώργιος Πατσαλής
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκός

Επιτροπή Διάνοιξης Οδοφραγμάτων

 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκός

Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου

 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας,
 • Αντιδήμαρχος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Γεώργιος Πατσαλής
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκός
 • Μέλος: Αντρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας

Επιτροπή Γυναικών

 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Λίτσα ιακωβίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα

Επιτροπή Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Πρόεδρος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Αντρέας Ταλιαδώρος

Ταμείο Προνοίας Εργατών

 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Δημοτικός Γραμματέας

Εκπροσώπηση σε διάφορα συμβούλια

Ένωση Δήμων

 • Κώστας Κόρτας, Δήμαρχος
 • Ευγενία Αλετρά, Αντιδήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας

 • Μάριος Χειρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Αντρέας Ταλιαδώρος, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

 • Ευγενία Αλετρά, Αντιδήμαρχος
 • Γιώργος Πατσαλής, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Μίκης Πίτσιακκος, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς

 • Κώστας Κόρτας, Πρόεδρος
 • Λίτσα Ιακωβίδου, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Χαμπάκης Αντρέας, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Πανίκος Πέτρου, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβουλευτική επιτροπή για την αποκατάσταση και προαγωγή της ψυχικής υγείας.

 • Κύπρος Βουδιάς, Υγειονομικός Επιθεωρητής του Δήμου

Συμβούλιο επισκέψεων και ευημερίας ασθενών Ψυχιατρικών Ιδρυμάτων Αθαλάσσας.

 • Δημήτρης Χατζησάββας, Δημοτικός Σύμβουλος

Επιτροπή Προσφορών

 • Πρόεδρος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Μέλος: Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας

Συμβούλιο Προσφορών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2012

Κώστας Κόρτας Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά Αντιδήμαρχος
Μάριος Ριαλάς Μέλος
Μάριος Χειρίδης Μέλος
Νίτσα Κυριακίδου Μέλος
Γεώργιος Πατσαλής Μέλος
Αντωνία (Λίτσα) Ιακωβίδου Μέλος
Ανδρέας Ταλιαδώρος Μέλος
Έλενα Λάντα Μέλος
Μιχάλης Μαυρουδής Μέλος
Μιχαήλ Πίτσιακκος Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους Μέλος
Ανδρέας Χαμπάκης Μέλος
Παναγιώτης (Πανίκος) Πέτρου Μέλος
Παναγιώτης Καλλής Μέλος
Ιορδάνης Ιορδάνους Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας Μέλος