Επιτροπές Δήμου Αγλαντζιάς 2017 – 2021

 • Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης, Αντιδήμαρχος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Από το ΔΗΣΥ
 • Κύπρος Κυπριανού, Από το ΔΗΣΥ
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Από το ΑΚΕΛ
 • Ευγενία Αλετρά, Από το ΑΚΕΛ
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Από το ΔΗΚΟ
 • Πανίκος Πέτρου,  Από την Κίνηση
 • Δημήτρης Χατζησάββας,  Από τη Συμμαχία Πολιτών
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Από την ΕΔΕΚ
 • Μάριος Χειρίδης, Πρόεδρος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαïδης, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Ξένια Σωτηρίου, Μέλος
 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Κύπρος Κυπριανού, Πρόεδρος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Μέλος
 • Πανίκος Πέτρου, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Δημήτης Χατζησάββας, Μέλος
 • Κύπρος Κυπριανού, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος

Εκπρόσωποι του Δήμου στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Εργατών:

 • Ευγενία Αλετρά, Πρόεδρος
 • Δημοτικός Γραμματέας, Γραμματέας
 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος

Εκπρόσωποι του Δήμου στο Ανοικτό Σχολείο:

 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος
 • Δημοτικός Γραμματέας, Γραμματέας
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Παναγιώτης Καλλής, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Πρόεδρος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Πρόεδρος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Μέλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
 • Μιχάλης Μαυρουδής, Πρόεδρος
 • Χρίστος Λιβέρδος, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Πρόεδρος
 • Χρίστος Πατσαλής, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Ιορδάνης Ιορδάνου, Μέλος

Εκπρόσωποι του Δήμου στο Ναυτικό Όμιλο:

 • Μάριος Χειρίδης, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης, Ταμίας
 • Έλενα Λάντα, Μέλος
 • Μαρίνος Κλεάνθους, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος
 • Κύπρος Κυπριανού, Μέλος
 • Φαίδρα Φυρίλλα, Μέλος
 • Έλενα Γρηγορίου, Μέλος
 • Ευγενία Αλετρά, Μέλος
 • Χρίστος Χριστοδούλου, Μέλος
 • Στέλιος Μνάσωνος, Μέλος
 • Γιώργος Κασάπης, Μέλος
 • Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
 • Τούλα Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου
 • Έλενα Λάντα
 • Μαρίνος Κλεάνθους
 • Παναγιώτης Καλλής
 • Δήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης
 • Ευγενία Αλετρά
 • Χρίστος Πατσαλής
 • Ευγενία Αλετρά
 • Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μάριος Χειρίδης
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Δήμαρχος, Πρόεδρος
 • Περικλής Νικολαϊδης
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Ανδρέας Χαμπάκης
 • Ιορδάνης Ιορδάνου

Επιτροπές 2012-2016

 • Δήμαρχος: Κώστας Κόρτας
 • Αντιδήμαρχος: Ευγενία Αλετρά
 • Από το ΔΗΣΥ: Μάριος Χειρίδης
 • από το ΑΚΕΛ: Αντρέας Ταλιαδώρος
 • από το ΔΗΚΟ: Μίκης Πίτσιακκος
 • από την Κίνηση: Πανίκος Πέτρου
 • από την ΕΔΕΚ: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • από το ΕΥΡΩΚΟ: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Πρόεδρος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Δήμαρχος: Κώστας Κόρτας
 • Σύμβουλος: Μάριος Χειρίδης
 • Σύμβουλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Πρόεδρος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Γιώργος Πατσαλής
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Αντρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Πρόεδρος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Πρόεδρος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Πρόεδρος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Γεώργιος Πατσαλής
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Πρόεδρος: Αντρέας Ταλιαδώρος
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Πανίκος Πέτρου
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Πρόεδρος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Πανίκος Πέτρου
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνους
 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Μέλος: Παναγιώτης Καλλής
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Πρόεδρος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Πρόεδρος: Μίκης Πίτσιακκός
 • Μέλος: Γιώργος Πατσαλής
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Γιώργος Πατσαλής
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Μίκης Πίτσιακκος
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Ιορδάνης Ιορδάνους
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Πανίκος Πέτρου Κίνηση
 • Δημοτικός Σύμβουλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Μέλος: Ανδρέας Μαλλούπας
 • Μέλος: Μάκης Παπαμιχαήλ
 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Πρόεδρος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Γεώργιος Πατσαλής
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκός
 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκός
 • Πρόεδρος: Κώστας Κόρτας,
 • Αντιδήμαρχος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Γεώργιος Πατσαλής
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Μέλος: Μιχάλης Μαυρουδής
 • Μέλος: Μίκης Πίτσιακκός
 • Μέλος: Αντρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας
 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Νίτσα Κυριακίδου
 • Μέλος: Λίτσα ιακωβίδου
 • Μέλος: Έλενα Λάντα
 • Πρόεδρος: Μάριος Ριαλάς
 • Μέλος: Μαρίνος Κλεάνθους
 • Μέλος: Λίτσα Ιακωβίδου
 • Μέλος: Αντρέας Ταλιαδώρος
 • Πρόεδρος: Ευγενία Αλετρά
 • Μέλος: Δημοτικός Γραμματέας

Ένωση Δήμων

 • Κώστας Κόρτας, Δήμαρχος
 • Ευγενία Αλετρά, Αντιδήμαρχος
 • Μάριος Χειρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας

 • Μάριος Χειρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Αντρέας Ταλιαδώρος, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

 • Ευγενία Αλετρά, Αντιδήμαρχος
 • Γιώργος Πατσαλής, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Μίκης Πίτσιακκος, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς

 • Κώστας Κόρτας, Πρόεδρος
 • Λίτσα Ιακωβίδου, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Ανδρέας Ταλιαδώρος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Χαμπάκης Αντρέας, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Πανίκος Πέτρου, Δημοτικός Σύμβουλος

Συμβουλευτική επιτροπή για την αποκατάσταση και προαγωγή της ψυχικής υγείας.

 • Κύπρος Βουδιάς, Υγειονομικός Επιθεωρητής του Δήμου

Συμβούλιο επισκέψεων και ευημερίας ασθενών Ψυχιατρικών Ιδρυμάτων Αθαλάσσας.

 • Δημήτρης Χατζησάββας, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Πρόεδρος: Μάριος Χειρίδης
 • Μέλος: Ανδρέας Ταλιαδώρος
 • Μέλος: Ανδρέας Χαμπάκης
 • Μέλος: Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Μέλος: Δημήτρης Χατζησάββας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2012

Κώστας Κόρτας Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά Αντιδήμαρχος
Μάριος Ριαλάς Μέλος
Μάριος Χειρίδης Μέλος
Νίτσα Κυριακίδου Μέλος
Γεώργιος Πατσαλής Μέλος
Αντωνία (Λίτσα) Ιακωβίδου Μέλος
Ανδρέας Ταλιαδώρος Μέλος
Έλενα Λάντα Μέλος
Μιχάλης Μαυρουδής Μέλος
Μιχαήλ Πίτσιακκος Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους Μέλος
Ανδρέας Χαμπάκης Μέλος
Παναγιώτης (Πανίκος) Πέτρου Μέλος
Παναγιώτης Καλλής Μέλος
Ιορδάνης Ιορδάνους Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας Μέλος