ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2017-2021

Χαράλαμπος Πετρίδης Δήμαρχος
Μάριος Χειρίδης Αντιδήμαρχος
Ανδρέας Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος
Χρίστος Πατσαλής Δημοτικός Σύμβουλος
Περικλής (Πέρης) Νικολαϊδης Δημοτικός Σύμβουλος
Χρίστος (Κίττος) Λιβέρδος Δημοτικός Σύμβουλος
Κύπρος Κυπριανού Δημοτικός Σύμβουλος
Ανδρέας Ταλιαδώρος Δημοτικός Σύμβουλος
Μιχάλης Μαυρουδής Δημοτικός Σύμβουλος
Ευγενία Αλετρά Δημοτικός Σύμβουλος
Ελενα Λάντα Δημοτικός Σύμβουλος
Μαρίνος Κλεάνθους Δημοτικός Σύμβουλος
Ανδρέας Χαμπάκης Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης (Πανίκος) Πέτρου Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Καλλής Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Κ. Χατζησάββας Δημοτικός Σύμβουλος
Ιορδάνης Ιορδάνου Δημοτικός Σύμβουλος
Κώστας Κόρτας Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά Αντιδήμαρχος
Μάριος Ριαλάς Μέλος
Μάριος Χειρίδης Μέλος
Νίτσα Κυριακίδου Μέλος
Γεώργιος Πατσαλής Μέλος
Αντωνία (Λίτσα) Ιακωβίδου Μέλος
Ανδρέας Ταλιαδώρος Μέλος
Έλενα Λάντα Μέλος
Μιχάλης Μαυρουδής Μέλος
Μιχαήλ Πίτσιακκος Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους Μέλος
Ανδρέας Χαμπάκης Μέλος
Παναγιώτης (Πανίκος) Πέτρου Μέλος
Παναγιώτης Καλλής Μέλος
Ιορδάνης Ιορδάνους Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας Μέλος