Ο Δήμος Αγλαντζιάς εργοδοτεί 26 άτομα μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό και 49 εργάτες (μόνιμους και έκτακτους) που στελεχώνουν τις πιο κάτω υπηρεσίες που εδρεύουν στο Δημοτικό Μέγαρο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Χάρης Τσαγγαρίδης, Δημοτικός Γραμματέας
Μαρία Χριστοδούλου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Άντρη Ευτυχίου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Διοικητική Λειτουργός)
Άντρη Βιτσαϊδου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Λειτουργός Πληροφορικής), Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή και άλλη υποστήριξη στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις Επιτροπές και στις Υπηρεσίες του Δήμου
 • Θέματα Προσωπικού
 • Φύλαξη και διατήρηση του Αρχείου του Δήμου
 • Τήρηση πρακτικών και υλοποίηση αποφάσεων
 • Διεξαγωγή αλληλογραφίας
 • Εξέταση παραπόνων του κοινού
 • Πολιτικοί Γάμοι
 • Κοιμητήριο

Δέσπω Πίτρη, Γραμματειακή Λειτουργός
Παναγιώτα Δημητρίου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Γραμματεία)
Κωνσταντία Χρυσοστόμου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Πολιτιστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία και Υπηρεσία Πρασίνου)
Σταύρος Σωκράτους, Κλητήρας

Αρμοδιότητες:

 • Οικονομική διαχείριση του Δήμου
 • Διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών
 • Προετοιμασία και προεργασία για τη δημιουργία των οικονομικών καταστάσεων και προϋπολογισμών του Δήμου
 • Είσπραξη φόρων
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Λογιστική υποστήριξη προσφορών
 • Παρακολούθηση συμβολαίων του Δήμου

Αντιγόνη Χατζηγεωργίου, Δημοτικός Ταμίας
Πόλα Παττίχη, Λογιστικός  Λειτουργός
Χρίστος Γιάγκου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Γεώργιος Γερούδης, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Εισπράκτορας
Ειρήνη Κυρμίτση, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός

Αρμοδιότητες:

 • Περισυλλογή σκυβάλων
 • Καθαρισμός ανοικτών χώρων
 • Υγειονομική επιθεώρηση υποστατικών και τροφίμων
 • Προστασία υγιεινής του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου
 • Εκδόσεις αδειών ποτού και καπνού
 • Έλεγχος πόσιμου νερού
 • Έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών

Κύπρος Βουδιάς, Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής Α’
Μιχάλης Παντελίδης, Υγειονομικός Επιθεωρητής

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου
 • Συντήρηση υφιστάμενων πάρκων
 • Συντήρηση δέντρων επί πεζοδρομίων
 • Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου διακόσμου 

Κύπρος Βουδιάς, Αν. Επιθεωρητής Κήπων και Πρασίνου

Αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση ετήσιου πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου
 • Διενέργεια εκδηλώσεων, εκθέσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 • Έκδοση ενημερωτικού υλικού
 • Εφαρμογή του πρωτοκόλλου
 • Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
 • Διαχείριση Πολιτιστικού Κέντρου “Το Σκαλί”

Μαρία Νικολάου, Πολιτιστική Λειτουργός

Αρμοδιότητες:

 • Εφαρμογή των προνοιών της Νομοθεσίας:
  • Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
  • Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
 • Παροχή πληροφοριών και υλοποίηση αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που την αφορούν
 • Έκδοση Αδειών Οικοδομής και Διαχωρισμού Οικοπέδων
 • Πολεοδομικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης των αδειών οικοδομής
 • Επίβλεψη και συντονισμός έργων
 • Εφαρμογή του Άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου
 • Συντήρηση δημοτικών υποστατικών

Γιάγκος Γιάγκου, Αν. Δημοτικός Μηχανικός
Αθηνά Γιάννακα, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας
Νικολέτα Γιαννάκη, Ανώτερη Τεχνικός
Κωστάκης Περικλέους, Τεχνικός
Άντια Παπαδούρη, Τεχνικός
Αντώνης Παναγή, Τεχνικός
Χριστίνα Κάππα, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός

Πιο κάτω αναφέρονται μερικά από τα καθήκοντα του κάθε μέλους της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο άτομο που ασχολείται με το θέμα που σας ενδιαφέρει.

Για πληροφορίες σχετικά με το Αρχείο της Υπηρεσίας (στάδιο εξέτασης αιτήσεων οικοδομών και διαχωρισμών, πολεοδομικές ζώνες) να απευθύνεστε στη γραφέα Χριστίνα Κάππα.

Εκτελεστικός Μηχανικός Γιάγκος Γιάγκου

 1. Κατασκευή πεζοδρομίων σύμφωνα με το Αρθρο 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.
 2. Ετοιμόρροπες Οικοδομές
 3. Βιοτεχνική Περιοχή

Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας Αθηνά Γιάννακα

 1. Αιτήσεις για έκδοση Άδειας Οικοδομής
 2. Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης
 3. Παράπονα για ανεγειρόμενες οικοδομές
 4. Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (Παλιά Αγλαντζιά)

Ανώτερη Τεχνικός Νικολέτα Γιαννάκη

 1. Αιτήσεις για διαχωρισμό γης σε οικόπεδα
 2. Κατασκευές διαχωρισμού γης σε οικόπεδα

Τεχνικός Άντια Παπαδούρη

 1. Άδειες Οικοδομής
 2. Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα
 3. Ετοιμόρροπες Οικοδομές

Τεχνικός Κώστας Περικλέους

 1. Συντήρηση Οδικού Δικτύου
 2. Προβλήματα που δημιουργούνται με τα νερά λόγων βροχών
 3. Αρίθμηση και ονομασία οδών (π.χ. ταπέλλες οδών, αρίθμηση οικοδομών)
 4. Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και πάρκων
 • Τροχονομία
 • Βιβλιοθήκη
 • Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
 • Αποθήκες του Δήμου
 • Διαχείριση Δημοτικών Κτιρίων:
  • Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
  • Κοιμητήριο
  • “Το Σκαλί”
  • Κολυμβητήριο
  • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
  • Βιοτεχνική Περιοχή