Ημέρα Ευρώπης – Πλατεία Ευρώπης

Η πατρίδα μας έχει την τιμή να είναι μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Ο Δήμος Αγλαντζιάς είδε από την αρχή τη σημασία της νέας ευρωπαϊκής εποχής για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας και το μέλλον της νέας γενιάς. Γι’ αυτό και την 9η Μαΐου 2006, για να τιμήσει την Ημέρα της Ευρώπης, προχώρησε με ειδική τελετή στην εγκαθίδρυση της Πλατείας Ευρώπης στη Λεωφόρο Λάρνακας, απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της Νέας ΣΠΕ Αγλαντζιάς.

Εξάλλου, προσπαθούμε και συμμετέχουμε ενεργά, σε προγράμματα και ευρωπαϊκές διασκέψεις που υλοποιούνται μέσω της ΕΕ για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και σε όργανα της ΕΕ, όπως είναι η Επιτροπή Περιφερειών και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών.