Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας”.

Αυτός ήταν ο ορισμός που έδωσε για την αδελφοποίηση, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Jean Bareth, ένας από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), προσδιορίζοντας τις βασικές αξίες που εκπροσωπεί η αδελφοποίηση: φιλία, συνεργασία και αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αξιοποιώντας αυτό τον θεσμό από τα πρώτα βήματα του Δήμου, προχώρησε στην αδελφοποίηση της Αγλαντζιάς με τον Δήμο Ζωγράφου (Ελλάδας), με τον Δήμο Αζόφ (Ρωσίας) και τον Δήμο Καλαμάτας (Ελλάδας). Η τελετή αδελφοποίησης με τον Δήμο Ζωγράφου έγινε στην Αγλαντζιά στις 28 Μαρτίου 1988 και ολοκληρώθηκε στον Δήμο Ζωγράφου στις 28 Απριλίου 1988. Η τελετή διδυμοποίησης με τον Δήμο Αζόφ έγινε στις 3 Νοεμβρίου 1998, στην Αγλαντζιά. Η τελετή αδελφοποίησης με το Δήμο Καλαμάτας έγινε στην Καλαμάτα στις 19 Νοεμβρίου 1993 και ολοκληρώθηκε στην Αγλαντζιά στις 24 Ιουνίου 1994.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τους Δήμους Fontaine l’ Eveque Βελγίου, Βουκουρεστίου (Τομέας 1) Ρουμανίας και Κιέβου Ουκρανίας.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 υπογράφηκε η αδελφοποίηση με τον Τομέα 3 της Ρώμης. Με την αναδιάρθρωση της Ιταλικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Τομέας 3 ενσωματώθηκε στον Τομεα 2.