H Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγλαντζιάς ιδρύθηκε το 1986. Είναι μια από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες σε υλικό βιβλιοθήκες στην Κύπρο και εμπλουτίζεται συνεχώς. Η συλλογή της αποτελείται από περισσότερους από 17,000 τόμους βιβλίων, που καλύπτουν διάφορους τομείς και ενδιαφέροντα.

Η ταξινόμηση και η καταλογογράφηση των βιβλίων διενεργείται βάσει διεθνούς συστήματος, με σκοπό να διευκολύνονται οι επισκέπτες. Σήμερα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό δημοτών, φοιτητές, μαθητές και επιστήμονες. 

Το υλικό της χωρίζεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Ιστορία της Κύπρου, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υλικό από τις κατεχόμενες πόλεις και χωριά, ποίηση, μουσική, λογοτεχνία
 • Παγκόσμια ιστορία
 • Κοινωνικές επιστήμες
 • Φιλοσοφία
 • Ψυχολογία
 • Λεξικά
 • Θρησκεία
 • Θεωρητικές και εφαρμοσμένες επιστήμες
 • Τέχνη
 • Ψυχαγωγία
 • Λογοτεχνία
 • Υπάρχει επίσης πλούσιο παιδικό τμήμα και τμήμα καθημερινής επικαιρότητας με εφημερίδες και περιοδικά 

Άλλες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (wifi)
 • Υλικό που δεν δανείζεται (σπάνια βιβλία, χάρτες, πληροφοριακά βιβλία, εφημερίδες, πρόσφατα τεύχη περιοδικών) βρίσκεται -εκτός από ειδικές περιπτώσεις- στη διάθεση του κοινού, για χρήση στους χώρους της Βιβλιοθήκης

Κάρτα μέλους

Κάθε κάτοικος του Δήμου Αγλαντζιάς μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης δωρεάν.  Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται πάντοτε και μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Ευθύνες δανειζομένων

 • Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της και να επιστρέφει έγκαιρα και σε καλή κατάσταση τα δανεισθέντα βιβλία και οπτικό υλικό.
 • Βιβλία ή οπτικό υλικό που καταστρέφονται ή χάνονται, από υπαιτιότητα του δανειζομένου, πρέπει να αντικαθίστανται ή να καταβάλλεται το αντίτιμό τους.
 • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τον δανεισμό σε άτομα που καθυστερούν να επιστρέψουν υλικό και γενικώς δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της.

Περίοδος Δανεισμού

 • Η μεγαλύτερη διάρκεια δανεισμού βιβλίων είναι 15 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης (ακόμα και τηλεφωνικά) για δύο ακόμη φορές (10 μέρες, 20 ημέρες), εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη.
 • Τα περιοδικά δανείζονται για έξι ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης, μόνο μια φορά, για τρεις επιπλέον ημέρες (εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη).

Στόχοι

 • Ελεύθερη πρόσβαση όλων των Δημοτών σε κάθε είδους πληροφορία.
 • Η δημιουργία και υποστήριξη της μελέτης βιβλίων από τα παιδιά.
 • Η ενθάρρυνση και ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας της νεολαίας.
 • Η παροχή ευκαιριών για τη δημιουργική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου.
 • Η δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο θα βοηθά, ιδιαίτερα τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, στην εξοικείωση με τα βιβλία και την τεχνολογία.
 • Βοήθεια στο δημότη να γνωρίσει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του.
 • Στήριξη της ατομικής και κοινωνικής προόδου.
 • Στήριξη των κοινωνικών και ηθικών αξιών (φιλία, συνεργασία, αλληλοβοήθεια).
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, της φαντασίας και της κριτικής ικανότητας του ανθρώπου. 

Δύο Μεγάλες Δωρεές

«Οι αείμνηστοι Ρογήρος Λοιζίδης και Πλουτής Σέρβας, με διαθήκη, πρόσφεραν στη Βιβλιοθήκη μας τις σπάνιες συλλογές τους»

Πληροφορίες

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον 1ον όροφο του Δημοτικού Μεγάρου, σε έναν χώρο που καλύπτει έκταση 135 τ.μ. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά
Τ.Θ. 20259, 2150 Αγλαντζιά
Τηλ: 22462233, 22462143
[email protected]

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή:  08:00-15:15
Τρίτη: 10:00-18:00