Το Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς είναι ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί από το 2011 με πρωτοβουλία του Δήμου Αγλαντζιάς.  Έχει ως σκοπό την προώθηση της ευημερίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών, παρέχοντας πρωτοβάθμια παρέμβαση μέσα από συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, το αίσθημα της εξάντλησης που προέρχεται από τη συσσωρευμένη πίεση, οδηγούν τον άνθρωπο πολλές φορές σε αδιέξοδο και συναισθηματική κόπωση. Το ΔΣΚΑ βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και μέσα από παρεμβάσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, στοχεύει στην ενδυνάμωσή του, ώστε να αναλάβει δράση προς επίλυση των δυσκολιών του. Αξιοποιώντας από τη μια τις εσωτερικές του δυνάμεις και από την άλλη τις πηγές της κοινότητας, αποτρέπεται η επέκταση των προβλημάτων και σιγά-σιγά μέσα από μικρά επιτεύγματα, το άτομο προχωρά στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του, παρακινούμενο από πνεύμα ελπίδας και αισιοδοξίας.