Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς

Το Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς δημιουργήθηκε το 1992 και βρίσκεται στη Λεωφόρο Λάρνακος (απέναντι από τη βόρεια είσοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Έχει περιτειχιστεί ολόκληρος ο χώρος του Κοιμητηρίου, που έχει έκταση 38.623 τ.μ. περίπου.

Στο χώρο του Κοιμητηρίου έχει ανεγερθεί μικρή εκκλησία, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Λάζαρο.

Έχει διαμορφωθεί χώρος για ταφή επιφανών προσώπων και των Αγνοουμένων, των οποίων τα οστά ταυτοποιούνται.  Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου οι χώροι παραχωρούνται δωρεάν στους Αγλαντζιώτες Αγνοουμένους και στους εκτοπισθέντες των οποίων ο πλησιέστερος συγγενής είναι δημότης Αγλαντζιάς.

Η λειτουργία του Κοιμητηρίου ρυθμίζεται από τον περί Κοιμητηρίων (ταφή και εκταφή) Νόμο Ν.257(Ι)/2004 και τις τροποποιήσεις του, σχετικούς Κανονισμούς και από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

  1. Δεν προπωλούνται χώροι ταφής αλλά διατίθενται μονοί τάφοι, κατά αύξοντα αριθμό του χώρου ταφής και σύμφωνα με την ημερομηνία θανάτου.
  2. Δικαίωμα παραχωρείται μόνο στους Δημότες Αγλαντζιάς, αφού οι οικείοι τους αποταθούν στο Δήμο, προσκομίζοντας πιστοποιητικό θανάτου. (Σχετικό έντυπο).
  3. Το Δικαίωμα παραχώρησης χώρου ταφής ανέρχεται σε €950,00 για οικογενειακό τάφο και €128,15 για προσωρινό (πενταετούς χρήσης).
  4. Για την ανόρυξη τάφου και τον ενταφιασμό το κόστος ύψους €120,00 συν ΦΠΑ καταβάλλεται στο Δήμο με την εξασφάλιση του Δικαιώματος Χρήσης Χώρου Ταφής.
  5. Για ταφή σε υφιστάμενο οικογενειακό τάφο υποβάλλεται αίτημα στο Δήμο και Υπεύθυνη Δήλωση όσον αφορά το βαθμό συγγένειας των εκλιπόντων. (Σχετικό έντυπο). Για την ετοιμασία του χώρου ταφής και τον ενταφιασμό το κόστος ύψους €120.- συν ΦΠΑ καταβάλλεται στο Δήμο, πριν από τη χρήση του χώρου ταφής.

Παλαιό Κοιμητήριο:

Το Παλαιό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, που βρίσκεται πάνω από το Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» είναι πλήρες.   Γίνονται ταφές μόνο σε υφιστάμενους οικογενειακούς τάφους, αφού υποβληθεί σχετική αίτηση στο Δήμο και υποβληθεί πιστοποιητικό θανάτου.  (Σχετικό έντυπο).

Για την ετοιμασία του χώρου ταφής και τον ενταφιασμό καταβάλλεται στο Δήμο ποσό €120,00 συν ΦΠΑ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφεία του Δήμου (εργάσιμες μέρες και ώρες): 22462197/22462233

Έντυπα και Αιτήσεις