• ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • ΜΕΡΟΣ Α
 • * Για ξένους Υπηκόους
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • ΜΕΡΟΣ Β
 • Ακίνητο
 • Παρακαλώ σημειώστε τον τύπο της οικίας/διαμερίσματος (πχ στούντιο, δυάρι κλπ) ή το είδος του καταστήματος (πχ φαρμακείο, κομμωτήριο κλπ). / Please note the type of house/apartment (eg, studio, apartment etc.) or type of store (eg pharmacy, hairdresser etc.)

  Οι δημότες είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και να ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα τηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά για δική του χρήση, θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δε θα μεταφέρονται σε τρίτους. / Citizens are to provide true, accurate, current and complete information and are to maintain and update such information.The Municipality is committed to keep your personal information only for its own use, will remain confidential 
  and will not be transferred to third parties.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.