Ο Δήμος Αγλαντζιάς εργοδοτεί 26 άτομα μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό και 49 εργάτες (μόνιμους και έκτακτους) που στελεχώνουν τις πιο κάτω υπηρεσίες που εδρεύουν στα Γραφεία του Δήμου.

Γενική Διεύθυνση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία
 • Υγειονομική Υπηρεσία
 • Υπηρεσία Πρασίνου
 • Γραμματεία
 • Πολιτιστική Υπηρεσία

H Δημοτική Υπηρεσία είναι αρμόδια

 • για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • τη συμμόρφωση με τον περί Δήμων Νόμο Ν.111/85, καθώς και όλων των Νόμων που απορρέουν από αυτόν
 • την εξυπηρέτηση των δημοτών και την επίλυση προβλημάτων

Δραστηριότητες Υπηρεσιών / Κλάδων

 • Χάρης Τσαγγαρίδης, Δημοτικός Γραμματέας
 • Μαρία Χριστοδούλου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
 • Άντρη Ευτυχίου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Διοικητική Λειτουργός)
 • Άντρη Βιτσαϊδου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Λειτουργός Πληροφορικής), Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή, σε τοπικό επίπεδο του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, με στόχο την έκδοση Αδειών για την ανάπτυξη καθώς επίσης και την εξάσκηση οικοδομικού ελέγχου.

Στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται επίσης και θέματα που απορρέουν από τις πρόνοιες του Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου που αφορούν στην διατύπωση απόψεων, εισηγήσεων και στην λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση πολιτικών που διέπουν την ανάπτυξη σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο.

Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία ασχολείται με την ετοιμασία μελετών και υλοποίηση κατασκευαστικών έργων με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος, την ασφάλεια των δημοτών και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (συντήρηση, βελτίωση οδικού δικτύου, χώρων πρασίνου, πάρκων, ηλεκτροφωτισμός κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αρμοδιότητες:

 • Οικονομική διαχείριση του Δήμου
 • Διενέργεια εισπράξεων φόρων και άλλων εσόδων
 • Διενέργεια πληρωμών
 • Προετοιμασία και προεργασία για τη δημιουργία των οικονομικών καταστάσεων και προϋπολογισμών του Δήμου
 • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Λογιστική υποστήριξη προσφορών
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Εξόφλησης Οφειλών για Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Αποθήκες του Δήμου
  • Αντιγόνη Χατζηγεωργίου, Δημοτική Ταμίας-Οικονομική Διευθύντρια
  • Πόλα Παττίχη, Λογιστικός Λειτουργός
  • Χρίστος Γιάγκου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
  • Γεώργιος Γερούδης, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Εισπράκτορας
  • Ειρήνη Κυρμίτση, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός

Αρμοδιότητες

 • Περισυλλογή σκυβάλων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 2019)
 • Καθαρισμός ανοικτών χώρων
 • Προστασία υγιεινής του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου
 • Εκδόσεις αδειών ποτού και καπνού
 • Έλεγχος πόσιμου νερού
 • Έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών
 • Καταπολέμηση εντόμων/τρωκτικών
 • Εντοπισμός και απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων
 • Άδειες Πλανοδιοπώλησης
 • Διερεύνηση δημόσιων οχληριών
  • Κύπρος Βουδιάς, Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής Α’
  • Μιχάλης Παντελίδης, Υγειονομικός Επιθεωρητής

Αρμοδιότητες

 • Τοπιοτέχνηση πάρκων και χώρων πρασίνου
 • Συντήρηση υφιστάμενων πάρκων
 • Συντήρηση δέντρων επί πεζοδρομίων
 • Συντήρηση νησίδων και κυκλικών κόμβων 

Κύπρος Βουδιάς, Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής Α΄

Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή και άλλη υποστήριξη στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις Επιτροπές και στις Υπηρεσίες του Δήμου
 • Θέματα Προσωπικού
 • Φύλαξη και διατήρηση του Αρχείου του Δήμου
 • Τήρηση πρακτικών και υλοποίηση αποφάσεων
 • Διεξαγωγή αλληλογραφίας
 • Εξέταση παραπόνων του κοινού
 • Πολιτικοί Γάμοι
 • Κοιμητήριο
  • Δέσπω Πίτρη, Γραμματειακή Λειτουργός
  • Παναγιώτα Δημητρίου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Γραμματεία)
  • Κωνσταντία Χρυσοστόμου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Πολιτιστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία και Υπηρεσία Πρασίνου)
  • Άννα Χαραλάμπους, Τηλεφωνήτρια
  • Σταύρος Σωκράτους, Κλητήρας

Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ετήσιου πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών για την προώθηση των εκδηλώσεων
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Ετοιμασία αναλυτικού προϋπολογισμού εξόδων για την κάθε δράση και εξεύρεση χορηγιών
 • Διαχείριση του πολιτιστικού κέντρου «το σκαλί»
 • Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και άλλους οργανισμούς για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων
  • Μαρία Νικολάου, Πολιτιστική Λειτουργός
   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22462058
 • Τροχονομία
 • Βιβλιοθήκη
 • Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
 • Διαχείριση Δημοτικών Κτιρίων:
  • Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
  • Κολυμβητήριο
  • Κοιμητήριο
  • “Το Σκαλί”