ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Είμαστε περήφανοι γιατί στον Δήμο μας φιλοξενούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας (1990). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη νέα έδρα του στην Πανεπιστημιούπολη, μέσα στα δημοτικά όρια Αγλαντζιάς, σε γη έκτασης 1200 εκταρίων.

Τα έργα υποδομής άρχισαν το 2001. Η Α’ φάση ανάτπυξης ολοκληρώθηκε το 2010 και η ολοκλήρωση του όλου έργου αναμένεται να γίνει το 2017.

Σήμερα περιλαμβάνει:

Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Λεβέντης”, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Γραφείο Ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης, Φοιτητικές Εστίες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη.

Κεντρικό Τηλέφωνο: 22894000

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τα κεντρικά γραφεία και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου βρίσκονται στην Αθαλάσσα, εντός των δημοτικών ορίων Αγλαντζιάς.

Το Ινστιτούτο Κύπρου ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένα μη-κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική κατεύθυνση. Διεξάγει  στοχευμένη έρευνα σε επιλεγμένους τομείς, επιδιώκει διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και εστιάζεται στη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κύπρου (ΕΕΙΚ), το οποίο διοικείται από το Συμβούλιο των Επιτρόπων. Το Συμβούλιο αποτελείται από προσωπικότητες του διεθνούς ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Κύριοι στόχοι του ΕΕΙΚ είναι η προώθηση της γνώσης και η δημιουργία ενός ερευνητικού και μορφωτικού οργανισμού δημόσιας ωφέλειας που θα προωθεί την έρευνα και την μόρφωση στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σήμερα το Ινστιτούτο στελεχώνεται από 100 ερευνητές και διοικητικούς λειτουργούς και στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του έχει εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά κέντρα παρέχουν επίσης μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους εξειδικευμένους θεματικούς τομείς τους σε περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών.

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά

Τηλ: 22208600

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT (CIIM)

Το Cyprus International Institute of Management είναι η κορυφαία και πλέον πρωτοποριακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στην Κύπρο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που ιδρύθηκε το 1990. Προσφέρει τα μόνα διεθνώς αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης στη χώρα: Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στη Δημόσια Διοίκηση (MPSM). Τα προγράμματα είναι τα μόνα με τετραπλή αναγνώριση από ΣΕΚΑΠ, ΚΥΣΑΤΣ, AMBA (Λονδίνου) και EFMD/EPAS (Βρυξελλών). Προσφέρει επίσης διεθνούς κλάσης μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Science (MSc), τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκονται από διαπρεπείς καθηγητές με ευρύτατη εργασιακή πείρα.

Λεωφ. Ακαδημίας 21, 2107 Αγλαντζιά

Τηλ: 22462246

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) έχει συνδέσει άρρηκτα την ιστορία του με την ανάπτυξη της Κυπριακής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ινστιτούτο τάχθηκε να υπηρετεί τις ανάγκες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Το ΑΞΙΚ αποτελεί τη συνέχεια της Κεντρικής Ξενοδοχειακής Σχολής Κύπρου που ιδρύθηκε το 1965 και του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ) που τη διαδέχθηκε, το οποίο ιδρύθηκε το 1969 ως Κοινό Σχέδιο της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Τα δύο ιδρύματα, Κεντρική Ξενοδοχειακή Σχολή και ΙΞΕΤ λειτούργησαν παράλληλα μέχρι τον Απρίλη του 1971, όταν το πρώτο συγχωνεύτηκε στο δεύτερο.

Μετά την περάτωση του Κοινού Σχεδίου, τον Ιούλιο του 1974 το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Κυβερνητικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από το Μάιο του 1993 το Ινστιτούτο, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

Το Ινστιτούτο αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο αιμοδότη της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Στη σαραντάχρονη πορεία του έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες νέους και νέες τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες χώρες.

Το ΑΞΙΚ προσφέρει σήμερα προγράμματα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης στο τριτοβάθμιο επίπεδο. Παράλληλα προσφέρει ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό της ξενοδοχειακής βιομηχανίας…

Λεωφ. Αγλαντζιάς, 2112 Αγλανζιά

Τηλ: 22404800

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας, “να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας”, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώθηκε σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του κράτους, για την όσο πιο ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή της χώρας μας στις συνθήκες παγκοσμοιοποίησης.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι το διεθνές/περιφερειακό σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου.  Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ΜΙΔ προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  • Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πλήρους φοίτησης)
  • Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (μερικής φοίτησης)
  • Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης)

Επίσης, το ΜΙΔ αναλαμβάνει την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής αναπτυξιακής, τεχνικής και άλλης βοήθειας προς ξένες χώρες, το ΜΙΔ οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα σε θέματα διεύθυνσης.

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά

Τηλ: 22806000

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απολαμβάνει καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώματος.  Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, Παιδοκομικός και Βρεφοκομικός Σταθμός Δήμου Αγλαντζιάς

Το Νηπιαγωγείο υπάγεται στο Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του. Τα έξοδα καλύπτονται από το Σ.Κ.Ε. και χορηγίες του Δήμου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έργο βρίσκεται σε γη που παραχωρήθηκε από το κράτος και τα σχέδια εκπονήθηκαν δωρεάν από το αρχιτεκτονικό γραφείο GAP Vafeades Associates Ltd. Τα εγκαίνια του έργου τέλεσε ο τότε Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, στις 20 Νοεμβρίου 1991.

Το κτίριο είναι ειδικά κτισμένο για τις ανάγκες των παιδιών, διαθέτει άνετες αίθουσες διδασκαλίας, βοηθητικούς χώρους και μεγάλη αυλή. Με την προσθήκη νέων αιθουσών ο αριθμός τους ανέρχεται συνολικά στις οκτώ, με δυνατότητα να εξυπηρετούν 130 παιδιά. Σε μία από αυτές φιλοξενείται η Παιδική Λέσχη.

Το προσωπικό αποτελείται από τέσσερις προσοντούχες νηπιαγωγούς, δύο παιδοκόμους, τρεις νηπιοβρεφοκόμους, πέντε βοηθούς και έναν οδηγό.

Αγίας Παρασκευής 1
2102 Αγλαντζιά
Τηλ: 22330202

Δ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Το Δ΄ νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς ιδρύθηκε τη δεκαετία του ΄80. Αρχικά ήταν στεγασμένο στην αίθουσα γυμναστικής του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς. Το 2004 απέκτησε δικό του κτίριο, με 2 αίθουσες διδασκαλίας. Το 2010 οι αίθουσες έγιναν τρεις με ένα λυόμενο τμήμα, ενώ το 2013 ολοκληρώθηκε η ανέγερση και τρίτου τμήματος. Αρχιτέκτονες του κτιρίου είναι οι Χρήστος Βασιλειάδης και Άντρος Χριστοφόρου σε συνεργασία πάντα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Πήγασου 8, 2123 Αγλαντζιά
Tηλ: 22341110

Ε’ Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

Κηφισιάς 11, 2114 Αγλαντζιά
Τηλ. 22330510

Στ΄ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβρη του 2009 σε κτίριο ιδιοκτησίας της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι προαιρετικό ολοήμερο νηπιαγωγείο με τέσσερα τμήματα του δημοσίου και ένα τμήμα κοινοτικό, στο οποίο υπηρετούν μία διευθύντρια, 6 νηπιαγωγοί και 3 σχολικοί βοηθοί. Βρίσκεται στις νέες αναπτυσσόμενες συνοικίες της Αγλαντζιάς, κοντά στο Αθλητικό Κέντρο και το Κολυμβητήριο του Δήμου.

Τενέδου 8, 2103 Αγλαντζιά
Τηλ: 22331342

Δημόσιο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ

Το νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 1983. Λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο των Δημόσιων Υπαλλήλων, για να τους εξυπηρετεί, και εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει πρόγευμα, φρούτο και γεύμα. Οι ώρες λειτουργίας του είναι από 7 π.μ. μέχρι 3:30 μ.μ. Το νηπιαγωγείο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επομένως οι γονείς πληρώνουν μόνο για το φαγητό των παιδιών τους.

Το 2013 κτίστηκαν ακόμα 2 αίθουσες, υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Μηνά Ζανέττου.

Κέκροπος 3, 2113 Αγλαντζιά
Τηλ. 22333766

Κορνέσιο Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Το Κορνέσιο Νηπιαγωγείο  πρωτολειτούργησε το 2004 με 18 παιδιά στο παλιό οίκημα του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας, στους χώρους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Τώρα φιλοξενεί 24 παιδιά, με διευθύνουσα και δεύτερη νηπιαγωγό. Εξυπηρετεί οικογένειες της περιοχής πίσω και γύρω από το κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι νέο νηπιαγωγείο με προοπτικές ανάπτυξης.

Θεσσαλίας 36, Λευκωσία
Τηλ: 22377260

Α΄Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

Από τη Σχολική Χρονιά 2015-2016 λειτουργεί το Α’ Νηπιαγωγείο, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου.

Παιδικός Σταθμός Ιδρύματος Αγίου Νεκταρίου

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1969.  Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του λειτουργεί και Παιδικό Σταθμό.

Αγίας Φιλοθέης 9, Αγλαντζιά
Τηλ. 22330273 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου

Από τη σχολική χρονιά 2014-2015, τα δύο Σχολεία Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Κύκλος Α) και Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Κύκλος Β) ενοποιήθηκαν σε ένα το Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου.

Το Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Δημαρχείο.

Πρωτολειτούργησε τη σχολική χρονιά 1898-1899 με 51 μαθητές και μαθήτριες.  Αργότερα, την περίοδο από το 1915-1934 λειτούργησε ως Αρρεναγωγείο και ως Παρθεναγωγείο.

Τη σχολική χρονιά 1934-1935 αποφασίστηκε από τον τότε Άγγλο Διευθυντή Παιδείας να λειτουργήσει Δημοτικό Σχολείο με μαθητές και μαθήτριες μαζί.

Κατά τη σχολική χρονιά 1959-1960 συμπληρώνεται η ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου στον ίδιο χώρο και στεγάζεται το Β’ Δημοτικό Αγλαντζιάς.  Είναι το πρώτο Δημοτικό Σχολείο στην Κύπρο που εγκαινίασε η Κυπριακή Δημοκρατία υπό τον τότε Πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέλευσης, αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τον αείμνηστο Νίκο Κωνσταντίνου.

Τη σχολική χρονιά 1967-1968 μέχρι τη σχολική χρονιά 2013-2014 λειτούργησαν δύο ξεχωριστά σχολεία.  Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς που φιλοξενούσε τα παιδιά της Α’, Β’ και Γ’ τάξης και το Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς που φιλοξενούσε παιδιά της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Το Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου διαθέτει 9 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αίθουσα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αίθουσα Μουσικής, αίθουσα Οικιακής Οικονομίας, αίθουσα Τέχνης, αίθουσα Ειδικής Αγωγής, Ιατρείο, γραφείο εκπαιδευτικών και γραφείο διευθύντριας.

http://dim-aglantzia1-lef.schools.ac.cy/

Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

Το σχολείο αυτό, κτισμένο σε λόφο στη Λεωφόρο Λάρνακος, δεσπόζει στη δυτική πλευρά της κοινότητας.  Λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 1973, ως εξατάξιο. Εκτός από τους μαθητές της γειτονιάς μεταφέρονταν παιδιά από την περιοχή “Τριγωνάκι” με λεωφορεία. Είναι ένα άνετο κτίριο με όμορφες, ευρύχωρες αίθουσες και άνετες εγκαταστάσεις.

Το Γ΄ Δημοτικό και οι μαθητές του είχαν την τύχη να έχουν για σειρά ετών πολύ δραστήριους εκπαιδευτικούς, που οργάνωναν πλούσια και αποτελεσματικά προγράμματα μάθησης με ευρύτατες δραστηριότητες καλλιτεχνικές, αθλητικές κ.ά.

Λεωφόρος Λάρνακος 10, 2101 Αγλαντζιά
Τηλ: 22333653

http://dim-aglantzia3-lef.schools.ac.cy/

Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Κύκλος Α)

Το σχολείο ιδρύθηκε και πρωτολειτούργησε στη δεκαετία του ’70. Συγκεκριμένα, η πρώτη σχολική χρονιά ήταν το 1978-1979 με 124 μαθητές (Α+Β τάξεων μόνο). Το κτίριο ήταν σύγχρονο για την εποχή του. Σήμερα έχει επεκταθεί, προστέθηκαν τάξεις στον όροφο και μία πτέρυγα δυτικά, και ο αριθμός των μαθητών είναι πολύ μεγάλος. Λειτουργεί από το 1981 με δύο κύκλους (Α και Β).

Το σχολείο οργανώνει καθημερινά πλούσιες καλλιτεχνικές και παραδοσιακές δραστηριότητες, που ενισχύουν τα προγράμματά του.

Λεωφόρος ΡΙΚ, 2120 Αγλαντζιά
Τηλ: 22333622

http://dim-aglantzia4-kb-lef.schools.ac.cy/

Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Κύκλος Β)

Πρωτολειτούργησε τη σχολική χρονιά 1976-1977 με 244 παιδιά και δύο τμήματα για κάθε τάξη (Α-Στ). Τα εγκαίνια του σχολικού κτιρίου έγιναν το 1978 .

Με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, ιδιαίτερα με τη λειτουργία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, του Τεχνολογικού Ινστιτούτου, του Αρχηγείου της Αστυνομίας, της Αστυνομικής Ακαδημίας και άλλων κυβερνητικών ιδρυμάτων, οι μαθητές του σχολείου συνεχώς αυξάνονταν. Αυτή η αύξηση συνέτεινε ώστε να λειτουργήσει από το 1978 μέσα στους ίδιους χώρους ο Κύκλος Α και το νηπιαγωγείο.

Λεωφόρος ΡΙΚ, 2120 Αγλαντζιά
Τηλ: 22444373

http://dim-aglantzia4-kb-lef.schools.ac.cy/

Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς «Άκης Κλεάνθους»

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, χιλιάδες εκτοπισμένοι μαθητές συγκεντρώθηκαν με τους γονείς τους στους συνοικισμούς στο Πλατύ Αγλαντζιάς. Η Κυβέρνηση μερίμνησε αμέσως για την εκπαίδευσή τους, γι΄ αυτό και ιδρύθηκε το Ε΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς, που εκπαίδευσε χιλιάδες προσφυγόπουλα με άριστα αποτελέσματα.

Το πρώτο οίκημά του, που ενδεχομένως κτίστηκε πρόχειρα με ακατάλληλα υλικά, θεωρήθηκε επικίνδυνο, γι’ αυτό και τριάντα χρόνια αργότερα κτίστηκε το νέο κτίριο.

Από τη σχολική χρονιά 2014-2015 το Σχολείο ονομάστηκε Ε’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς «Άκης Κλεάνθους»

Αλαμάνας 6, 2114 Αγλαντζιά
Τηλ: 22330177

http://dim-aglantzia5-lef.schools.ac.cy/

Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

Η ανέγερση του σχολείου στη λεγόμενη “νεκρή ζώνη” και δίπλα από το ακραίο φυλάκιο της ευρύτερης περιοχής “Τριγωνάκι” είχε σκοπό και στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής και την πνευματική και πολιτιστική της ανάπτυξη.

Το Στ΄ Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται στην περιοχή “Καθαρή”, δίπλα από το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Από τη μεγάλη αυλή του βλέπεις τον τουρκοκρατούμενο Πενταδάκτυλο.

Πρωτολειτούργησε τον Σεπτέμβρη του 1994 με διευθυντή τον κ. Γιάννη Τομάζο, οπότε και φοίτησαν σ’ αυτό 193 μαθητές και εργάστηκαν 12 δάσκαλοι. Σήμερα φοιτούν γύρω στα 200 παιδιά.

Το σχολικό κτίριο περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο επιστήμης, αίθουσα Οικιακής Οικονομίας, αίθουσα Μουσικής, αίθουσα Τέχνης, αίθουσα εκδηλώσεων, ιατρείο, γήπεδα, χώρο στάθμευσης, αποθήκες και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Εδώ στεγάζονται και τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς. Από το 2002, λειτουργεί στο σχολείο Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης. Σ’ αυτήν, φοιτούν έξι παιδιά από γειτονικά χωριά. Στην ανατολική πλευρά συνορεύει με το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας..

Στη μεγάλη αυλή του σχολείου έχουν φυτευτεί διάφορα καλλωπιστικά δέντρα. Οι προσπάθειες για αύξηση του πρασίνου είναι συνεχείς και εντατικές.

Το σχολείο συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Socrates” από το 1996 μέχρι το 1999. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έγιναν πληθώρα δραστηριοτήτων για την προώθηση του πολιτισμού και της κυπριακής κουλτούρας.

Η πρώτη δεκαετία του σχολείου ήταν πράγματι γόνιμη και παραγωγική, χάρη στην άριστη συνεργασία παιδιών, δασκάλων, γονέων και άλλων φορέων με τους οποίους το σχολείο επικοινωνεί. Το υπόβαθρο είναι γερό και έτοιμο να δεχθεί αλλαγές ώστε η εδώ παρεχόμενη εκπαίδευση να συνάδει με την ευρωπαϊκή.

Τενέδου 10, 2102 Αγλαντζιά
Τηλ: 22338400

http://dim-aglantzia6-lef.schools.ac.cy/

Δημοτικό Σχολείο Κορνέσιος

Το Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ιδρύθηκε το 1965 και τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας του στεγαζόταν σε αίθουσες που παραχωρούσε η Παιδαγωγική Ακαδημία. Από το 1970 λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο. Πριν την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν προσαρτημένο στην Παιδαγωγική Ακαδημία και σ΄ αυτό γίνονταν συστηματικά δειγματικές διδασκαλίες και παρακολούθηση μαθημάτων από τους σπουδαστές. Στο σχολείο δοκιμάστηκαν για δεκαετίες νέα αναλυτικά προγράμματα και έγιναν παιδαγωγικές έρευνες από πρωτοπόρους καθηγητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όλη η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, ο λόφος της Ακαδημίας όπως λέγεται, αποτελεί δωρεά του μεγάλου δραγουμάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στην ελληνική κοινότητα πριν από 200 περίπου χρόνια. Το δημοτικό σχολείο ονομάστηκε Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος προς τιμήν του.

Σήμερα το σχολείο έχει 142 μαθητές και 13 εκπαιδευτικούς. Το όραμα του σχολείου είναι να αποτελεί ένα υγειές περιβάλλον μάθησης, ασφάλειας και φροντίδας, ένα χώρο από τον οποίο τα παιδιά φεύγουν κάθε μεσημέρι χαμογελαστά και ευτυχισμένα, πλημμυρισμένα από τη χαρά της μάθησης και της δημιουργικότητας, κουβαλώντας μέσα τους ένα αίσθημα πνευματικής και ψυχοκοινωνικής ολοκλήρωσης και μία ξεκάθαρη επίγνωση του τι έμαθαν τη μέρα που πέρασε και τι άλλο διψούν να γνωρίζουν και να ζήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα και έξω από το σχολείο.

Θεσσαλίας 36, 1057 Λευκωσία
Τηλ: 22753692

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

http://dim-kornesios-lef.schools.ac.cy/index.php?id=istoriko-scholeiou

Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄Πλατύ

Το Γυμνάσιο άρχισε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 1984-1985.  Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου σχολείου στην περιοχή Πλατύ, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, για να ικανοποιήσει τον μεγάλο αριθμό μαθητών από τους νεόδμητους παραπλήσιους προσφυγικούς συνοικισμούς, από τις κατοικίες των μελών της ΠΑΣΥΔΥ, των Διδασκάλων και των Καθηγητών.

Το κτίριο ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, πρώτα με το κτίσιμο αιθουσών διδασκαλίας στο ισόγειο και αργότερα στους ορόφους.  Σε Τρίτη φάση κτίστηκε η αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης.  Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Σχολείου και για απογευματινές προπονήσεις Αθλητικών Σωματείων, σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορείας.

Το Σχολείο διαθέτει 15 αίθουσες διδασκαλίας, δύο εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και ένα Βιολογίας, δύο εργαστήρια Σχεδιασμού – Τεχνολογίας και ειδικές αίθουσες για τα μαθήματα Γλωσσών, Μαθηματικών, Τέχνης, Μουσικής, Οικιακής Οικονομίας και τρία εργαστήρια Πληροφορικής.  Διαθέτει Βιβλιοθήκη, Γραφείο Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ιατρείο, Γήπεδα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και ποδοσφαίρου.

Κυρηνείας 101, 2113 Αγλαντζιά
Τηλ: 22330778

http://gym-arch-makarios-lef.schools.ac.cy/site/index.php

Γυμνάσιο Αγλαντζιάς

Το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς είναι η συνέχεια του Γυμνασίου Φανερωμένης. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, το ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου Φανερωμένης, λόγω της γειτνίασής του με την πράσινη γραμμή, θεωρήθηκε επικίνδυνο. Έτσι στεγάστηκε προσωρινά σε λυόμενα κτίρια στο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Λειτούργησε μέσα στα λυόμενα, κάτω από αντίξοες συνθήκες και με πολλές δυσκολίες, μέχρι το 1992. Το σχολικό έτος 1979-1980 έγινε μικτό και τον Φεβρουάριο του 1980, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, μετονομάστηκε σε Α΄ Γυμνάσιο Φανερωμένης. Στο Α΄ Γυμνάσιο Φανερωμένης μέχρι το 1982 λειτουργούσαν τρεις γυμνασιακές τάξεις και τρεις τάξεις Κλασικού Λυκείου. Κατά το σχολικό έτος 1983-1984 λειτούργησαν τρεις τάξεις γυμνασίου και μία λυκείου. Από το σχολικό έτος 1984-1985 λειτούργησε ως τριτάξιο γυμνάσιο. Τον Φεβρουάριο του 1987 μετονομάστηκε σε Γυμνάσιο Αγλαντζιάς. Από το σχολικό έτος 1992-1993 μεταστεγάστηκε στο νέο κτίριο που διαθέτει 15 αίθουσες διδασκαλίας, 8 ειδικές αίθουσες, βιβλιοθήκη και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Τον Σεπτέμβρη του 2007, λόγω κτιριακών προβλημάτων, στεγάστηκε προσωρινά στο Αρμένικο Σχολείο Melkonian, όπου και λειτούργησε κανονικά. Τον Δεκέμβρη του 2009 το σχολείο μετακόμισε πίσω στις μόνιμες εγκαταστάσεις του, αφού έγιναν όλες οι αναγκαίες κτιριακές επιδιορθώσεις και έκτοτε λειτουργεί εκεί κανονικά.

Άλσος Ακαδημίας, 2153 Αγλαντζιά
Τηλ. 22335590

http://gym-aglantzia-lef.schools.ac.cy/

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας

Το 2004 ανεγέρθηκαν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας, στην οδό Καθαρής, όπου μεταφέρθηκε το Σχολείο από το χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, όπου πρωτολειτούργησε.

Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας στελεχώνεται από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες των μαθητών.

Στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας φοιτούν μαθητές/τριες ηλικίας 6-18/21 ετών που παρουσιάζουν προβλήματα στον ψυχοκινητικό, στο μαθησιακό και στον συναισθηματικό-προσαρμοστικό τομέα. Κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας φοίτησαν 51 μαθητές/τριες.

Καθαρής 35,
2103 Αγλαντζιά
Τηλ:22444290 

Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο

Το Γαλλο-κυπριακό σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο, δημιουργήθηκε το έτος 2012 και αποτελεί την επέκταση του γαλλικού σχολείου Arthur Rimbaud, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο από το 1987.

Το Γαλλο-κυπριακό σχολείο στεγάζεται στην περιοχή της Αγλαντζιάς στην οδό Καβάφη 20, στο χώρο του παλαιού Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).

Καβάφη 20
2121 Λευκωσία
Τηλ.: 22665318