Είμαστε περήφανοι γιατί στον Δήμο μας φιλοξενούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας (1990). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη νέα έδρα του στην Πανεπιστημιούπολη, μέσα στα δημοτικά όρια Αγλαντζιάς, σε γη έκτασης 1200 εκταρίων.

Τα έργα υποδομής άρχισαν το 2001. Η Α’ φάση ανάτπυξης ολοκληρώθηκε το 2010 και η ολοκλήρωση του όλου έργου αναμένεται να γίνει το 2017.

Σήμερα περιλαμβάνει:

Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Λεβέντης”, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Γραφείο Ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης, Φοιτητικές Εστίες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη.

Κεντρικό Τηλέφωνο: 22894000

Τα κεντρικά γραφεία και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου βρίσκονται στην Αθαλάσσα, εντός των δημοτικών ορίων Αγλαντζιάς.

Το Ινστιτούτο Κύπρου ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένα μη-κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική κατεύθυνση. Διεξάγει  στοχευμένη έρευνα σε επιλεγμένους τομείς, επιδιώκει διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και εστιάζεται στη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κύπρου (ΕΕΙΚ), το οποίο διοικείται από το Συμβούλιο των Επιτρόπων. Το Συμβούλιο αποτελείται από προσωπικότητες του διεθνούς ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Κύριοι στόχοι του ΕΕΙΚ είναι η προώθηση της γνώσης και η δημιουργία ενός ερευνητικού και μορφωτικού οργανισμού δημόσιας ωφέλειας που θα προωθεί την έρευνα και την μόρφωση στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σήμερα το Ινστιτούτο στελεχώνεται από 100 ερευνητές και διοικητικούς λειτουργούς και στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του έχει εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά κέντρα παρέχουν επίσης μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους εξειδικευμένους θεματικούς τομείς τους σε περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών.

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά

Τηλ: 22208600

Το Cyprus International Institute of Management είναι η κορυφαία και πλέον πρωτοποριακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στην Κύπρο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που ιδρύθηκε το 1990. Προσφέρει τα μόνα διεθνώς αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης στη χώρα: Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στη Δημόσια Διοίκηση (MPSM). Τα προγράμματα είναι τα μόνα με τετραπλή αναγνώριση από ΣΕΚΑΠ, ΚΥΣΑΤΣ, AMBA (Λονδίνου) και EFMD/EPAS (Βρυξελλών). Προσφέρει επίσης διεθνούς κλάσης μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Science (MSc), τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκονται από διαπρεπείς καθηγητές με ευρύτατη εργασιακή πείρα.

Λεωφ. Ακαδημίας 21, 2107 Αγλαντζιά

Τηλ: 22462246

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) έχει συνδέσει άρρηκτα την ιστορία του με την ανάπτυξη της Κυπριακής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ινστιτούτο τάχθηκε να υπηρετεί τις ανάγκες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Το ΑΞΙΚ αποτελεί τη συνέχεια της Κεντρικής Ξενοδοχειακής Σχολής Κύπρου που ιδρύθηκε το 1965 και του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ) που τη διαδέχθηκε, το οποίο ιδρύθηκε το 1969 ως Κοινό Σχέδιο της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Τα δύο ιδρύματα, Κεντρική Ξενοδοχειακή Σχολή και ΙΞΕΤ λειτούργησαν παράλληλα μέχρι τον Απρίλη του 1971, όταν το πρώτο συγχωνεύτηκε στο δεύτερο.

Μετά την περάτωση του Κοινού Σχεδίου, τον Ιούλιο του 1974 το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Κυβερνητικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από το Μάιο του 1993 το Ινστιτούτο, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

Το Ινστιτούτο αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο αιμοδότη της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Στη σαραντάχρονη πορεία του έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες νέους και νέες τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες χώρες.

Το ΑΞΙΚ προσφέρει σήμερα προγράμματα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης στο τριτοβάθμιο επίπεδο. Παράλληλα προσφέρει ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό της ξενοδοχειακής βιομηχανίας…

Λεωφ. Αγλαντζιάς, 2112 Αγλανζιά

Τηλ: 22404800

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας, “να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας”, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώθηκε σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του κράτους, για την όσο πιο ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή της χώρας μας στις συνθήκες παγκοσμοιοποίησης.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι το διεθνές/περιφερειακό σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου.  Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ΜΙΔ προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  • Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πλήρους φοίτησης)
  • Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (μερικής φοίτησης)
  • Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης)

Επίσης, το ΜΙΔ αναλαμβάνει την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής αναπτυξιακής, τεχνικής και άλλης βοήθειας προς ξένες χώρες, το ΜΙΔ οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα σε θέματα διεύθυνσης.

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά

Τηλ: 22806000

Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απολαμβάνει καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώματος.  Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, Παιδοκομικός και Βρεφοκομικός Σταθμός Δήμου Αγλαντζιάς

Το Νηπιαγωγείο υπάγεται στο Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του. Τα έξοδα καλύπτονται από το Σ.Κ.Ε. και χορηγίες του Δήμου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έργο βρίσκεται σε γη που παραχωρήθηκε από το κράτος και τα σχέδια εκπονήθηκαν δωρεάν από το αρχιτεκτονικό γραφείο GAP Vafeades Associates Ltd. Τα εγκαίνια του έργου τέλεσε ο τότε Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, στις 20 Νοεμβρίου 1991.

Το κτίριο είναι ειδικά κτισμένο για τις ανάγκες των παιδιών, διαθέτει άνετες αίθουσες διδασκαλίας, βοηθητικούς χώρους και μεγάλη αυλή. Με την προσθήκη νέων αιθουσών ο αριθμός τους ανέρχεται συνολικά στις οκτώ, με δυνατότητα να εξυπηρετούν 130 παιδιά. Σε μία από αυτές φιλοξενείται η Παιδική Λέσχη.

Το προσωπικό αποτελείται από τέσσερις προσοντούχες νηπιαγωγούς, δύο παιδοκόμους, τρεις νηπιοβρεφοκόμους, πέντε βοηθούς και έναν οδηγό.

Αγίας Παρασκευής 1
2102 Αγλαντζιά
Τηλ: 22330202

Δ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Το Δ΄ νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς ιδρύθηκε τη δεκαετία του ΄80. Αρχικά ήταν στεγασμένο στην αίθουσα γυμναστικής του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς. Το 2004 απέκτησε δικό του κτίριο, με 2 αίθουσες διδασκαλίας. Το 2010 οι αίθουσες έγιναν τρεις με ένα λυόμενο τμήμα, ενώ το 2013 ολοκληρώθηκε η ανέγερση και τρίτου τμήματος. Αρχιτέκτονες του κτιρίου είναι οι Χρήστος Βασιλειάδης και Άντρος Χριστοφόρου σε συνεργασία πάντα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Πήγασου 8, 2123 Αγλαντζιά
Tηλ: 22341110

Ε’ Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

Κηφισιάς 11, 2114 Αγλαντζιά
Τηλ. 22330510

Στ΄ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβρη του 2009 σε κτίριο ιδιοκτησίας της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι προαιρετικό ολοήμερο νηπιαγωγείο με τέσσερα τμήματα του δημοσίου και ένα τμήμα κοινοτικό, στο οποίο υπηρετούν μία διευθύντρια, 6 νηπιαγωγοί και 3 σχολικοί βοηθοί. Βρίσκεται στις νέες αναπτυσσόμενες συνοικίες της Αγλαντζιάς, κοντά στο Αθλητικό Κέντρο και το Κολυμβητήριο του Δήμου.

Τενέδου 8, 2103 Αγλαντζιά
Τηλ: 22331342

Δημόσιο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ

Το νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 1983. Λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο των Δημόσιων Υπαλλήλων, για να τους εξυπηρετεί, και εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει πρόγευμα, φρούτο και γεύμα. Οι ώρες λειτουργίας του είναι από 7 π.μ. μέχρι 3:30 μ.μ. Το νηπιαγωγείο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επομένως οι γονείς πληρώνουν μόνο για το φαγητό των παιδιών τους.

Το 2013 κτίστηκαν ακόμα 2 αίθουσες, υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Μηνά Ζανέττου.

Κέκροπος 3, 2113 Αγλαντζιά
Τηλ. 22333766

Κορνέσιο Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Το Κορνέσιο Νηπιαγωγείο  πρωτολειτούργησε το 2004 με 18 παιδιά στο παλιό οίκημα του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας, στους χώρους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Τώρα φιλοξενεί 24 παιδιά, με διευθύνουσα και δεύτερη νηπιαγωγό. Εξυπηρετεί οικογένειες της περιοχής πίσω και γύρω από το κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι νέο νηπιαγωγείο με προοπτικές ανάπτυξης.

Θεσσαλίας 36, Λευκωσία
Τηλ: 22377260

Α΄Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

Από τη Σχολική Χρονιά 2015-2016 λειτουργεί το Α’ Νηπιαγωγείο, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου.

Παιδικός Σταθμός Ιδρύματος Αγίου Νεκταρίου

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1969.  Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του λειτουργεί και Παιδικό Σταθμό.

Αγίας Φιλοθέης 9, Αγλαντζιά
Τηλ. 22330273