ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22462195 [email protected]
ΜΥΡΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ –

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

22462195 [email protected]
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 22462196 [email protected]
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  –

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

22462196 [email protected]
ΑΝΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22462251 [email protected]
ΑΝΤΡΗ ΒΙΤΣΑΪΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
22444214 [email protected]

[email protected]


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΑΞ 22455799 [email protected]
ΔΕΣΠΩ ΠΙΤΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462197 desp[email protected]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 22462194 [email protected]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

22462058 [email protected]
ΚΛΗΤΗΡΑΣ 22462233
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΦΑΞ 22332755 [email protected]
ΑΝΤΙΓOΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ 22462048 [email protected]
ΠΟΛΑ ΠΑΤΤΙΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462049 [email protected]
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22874864 [email protected]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΔΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 22462056 [email protected]
ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΜΙΤΣΗ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462242 [email protected]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΦΑΞ 22455798 [email protected]
ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 22462155 [email protected]
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22462156 [email protected]
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462157 [email protected]
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462154 [email protected]
ΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22874865 [email protected]
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462159 [email protected]
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΠΑ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462158 [email protected]
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΦΑΞ 22462240
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΗΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 22462057 [email protected]
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΞ 22462240 [email protected]
ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΥΔΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’ 22462233 [email protected]
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 22462059 [email protected]
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΞ 22462240 [email protected]
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 22462239 [email protected]
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΦΑΞ 22455799 [email protected]
  22462143
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΝΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ 22462233
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
77778100