ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθμός Διαγωνισμού 1/2016 Αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού ως ‘’CLERK OF WORKS’’

Δήμος Αγλαντζιάς διενεργεί διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού ως ‘’CLERK OF WORKS’’ για περίοδο 2 χρόνων, για την επίβλεψη και διαχείριση των συμβολαίων του πολεοδομικού έργου εκσυγχρονισμού των Λεωφ. Αγλαντζιάς, Λάρνακος και τμήματος της Λεωφ. Αμμοχώστου και ως Μελετητής/Επιβλέπων για άλλα μικρότερα Έργα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του […]

Αρ. Διαγωνισμού 11/2015 – Διαγωνισμός για την ενοικίαση του Παραδοσιακού Καφενείου στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την ενοικίαση του Παραδοσιακού Καφενείου στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά. Η Ενοικίαση θα είναι για περίοδο τριών (3) ετών με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της ενοικίασης για ακόμη ένα (1) έτος. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, από τα Γραφεία […]

Δημοσιογραφική Διάσκεψη του προγράμματος ένταξης από τοπικές αρχές «Κοινωνίες με χρώματα» Παρασκευή 29/01/2016

 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Δήμου Αγλαντζιάς

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δήμου Αγλαντζιάς υπέγραψαν τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος και εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετεί τη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας με […]

Δελτίο Τύπου: Μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου Αγλαντζιάς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγλαντζιάς, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ισχύ από τον Ιανουάριο 2016. Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης μέσω του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το οποίο στεγάζεται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΔ 06). Οι παρεμβάσεις ψυχολογικής στήριξης και ψυχοθεραπείας […]