Ανακοίνωση – Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων και για τα τέλη Εταιρειών/Επαγγελματικών Υποστατικών

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων και για τα τέλη Εταιρειών/Επαγγελματικών Υποστατικών, λήγει 30 Σεπτεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι δε θα δοθεί καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής ενστάσεων και ότι δε θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες ενστάσεις. Δήμος Αγλαντζιάς 19 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση – Παγκύπριο σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δήλωση Ενδιαφέροντος για σχολικούς τροχονόμους

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικού τροχονόμου, για τη σχολική περίοδο 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους, Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αναφέρονται στον Περί […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧ. ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ