Αρ. Διαγωνισμού 11/2016: Διαγωνισμός για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς για εργασίες Ναυαγοσώστη/Επόπτη Ασφαλείας (2 άτομα), Ταμία και Καθαριστή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου στη διεύθυνση Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαΐου, 2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από το Ταμείο του Δήμου Αγλαντζιάς, την ιστοσελίδα του Δήμου: https://aglantzia.org.cy/ και από το σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλέφωνα 22462251, 22462233, τηλεομοιότυπο 22455799 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κάντε κλικ εδώ για τα έγγραφα του Διαγωνισμού.