Αρ. Διαγωνισμού 11/2015 – Διαγωνισμός για την ενοικίαση του Παραδοσιακού Καφενείου στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την ενοικίαση του Παραδοσιακού Καφενείου στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά.

Η Ενοικίαση θα είναι για περίοδο τριών (3) ετών με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της ενοικίασης για ακόμη ένα (1) έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, από τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς που βρίσκονται στη οδό Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά Τηλ. 22462197/ 22462233 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy, από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος να αναγράφει στην πάνω αριστερή γωνία «Προσφορά Αρ. 11/2015 – Για την Ενοικίαση του Παραδοσιακού Καφενείου στην Πλατεία Κυριάκου Καραολή, στην Παλιά Αγλαντζιά» και να απευθύνονται στο Δήμο Αγλαντζιάς.  Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, Αγλαντζιά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από τη Γραμματειακή Λειτουργό Δέσποινα Πίτρη, τηλ. 22462197, ώρες γραφείου 08:00  μέχρι 15:00

Κάντε κλικ εδώ για τις πληροφορίες.