ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας στα πλαίσια του προγράμματος “European Youth Capital Greater Nicosia 2021” καλεί τους νέους του Δήμου μας σε μια ανοικτή συγκέντρωση προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους για το ρόλο και τις δυνατότητες της Αγλαντζιάς στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.

Η συνάντηση θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο (Βιβλιοθήκη).

Η εκδήλωση είναι ανοικτή, γίνεται χωρίς πρωτόκολλα και απευθύνεται σε όλους τους νέους της Αγλαντζιάς!

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα GREATER NICOSIA 2021.

Καλούμε τοπικά σωματεία, οργανώσεις , ΜΚΟ και την τοπική κοινωνία όπως στηρίξουν την σημαντική αυτή πρωτοβουλία.