Αναβολή διάλεξης για την Οδική Ασφάλεια ημερομηνίας 18/3/2020

Ο Δήμος Αγλαντζιάς κατόπιν των εξελίξεων σε σχέση με τον κορωνοϊό και των οδηγιών / κατευθύνσεων που δίνονται από τους αρμόδιους φορείς αναβάλλει την προγραμματισμένη διάλεξη για την οδική Ασφάλεια της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της διάλεξης θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
11 Μαρτίου 2020