Ανακοίνωση – Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων και για τα τέλη Εταιρειών/Επαγγελματικών Υποστατικών

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων και για τα τέλη Εταιρειών/Επαγγελματικών Υποστατικών, λήγει 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι δε θα δοθεί καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής ενστάσεων και ότι δε θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες ενστάσεις.

Δήμος Αγλαντζιάς
19 Σεπτεμβρίου 2019