Ανακοίνωση Παράταση υποβολής ενστάσεων για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων για το έτος 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε συνεδρία του ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε όπως δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για τα τέλη σκυβάλων του 2020 μέχρι τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020.

Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι όπως υποβάλουν τις σχετικές ενστάσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

Yπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν μωβ σακούλες για το 2021 θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.