Ανακοίνωση για ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών μεγάρων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια του Έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα/Κύπρος 2014-2020. Στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση συνολικά της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας του Προγράμματος στην υλοποίηση έργων ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια σε όλες τις πτυχές τους (στο πλαίσιο «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού) σε τοπικό επίπεδο.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στα τέσσερα κτίρια της Κύπρου αφορούν μεταξύ άλλων θερμομονώσεις οροφών, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού, εγκατάσταση μετρητών ενέργειας.

Οι εργασίες αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το Δεκέμβριο του 2020 και να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο 2021. Οι επεμβάσεις αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατά 60% περίπου και εκτιμάται ότι θα σημειωθεί σημαντική συνεισφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 του προγράμματος: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια/μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά ~2500ΜWh ετησίως.

Ο προϋπολογισμός των επεμβάσεων στα τέσσερα κτίρια ανέρχεται στις (€859.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο Έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ συμμετέχουν εκτός από το ΥΕΕΒ που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Χερσονήσου. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.