Ανακοίνωση – Εξώδικες Καταγγελίες

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί το κοινό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρία του Αρ.3/2018 ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε όπως καταργηθούν οι τυποποιημένες εντάσεις που αφορούν τις εξώδικες καταγγελίες οχημάτων.

Για παρατηρήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τροχονομικής Υπηρεσίας ή/και εξώδικες καταγγελίες παρακαλούμε όπως αυτές γίνονται εγγράφως, με τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, και να απευθύνονται στο Δήμο.