Ανακοίνωση – Διαχείριση δημοτικών υποστατικών

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διερευνά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τη διαχείριση αριθμού δημοτικών υποστατικών.

Συγκεκριμένα, υπάρχει σκέψη όπως δοθούν στα πλαίσια μακροχρόνιας σύμβασης, ενιαία ή ξεχωριστά σε εταιρείες, το Πολιτιστικό Κέντρο «το Σκαλί», το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγλαντζιάς και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση πριν την ετοιμασία των όρων προσφορών.  Η διαβούλευση αναμένεται να γίνει περί τον Μάϊο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλ.: 22-462196, e-mail: [email protected]

Η εξέφραση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Μαΐου 2018.