Ανακοίνωση – Ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ιδιοκτήτης του ακινήτου με Αριθμό Εγγραφής Τίτλου Ιδιοκτησίας: 3/774, Φ/Σχέδιο: 21/64W1, Τεμάχιο: 483, Τμήμα: 03, Δήμος: Αγλαντζιάς, Επαρχία: Λευκωσία, Εμβαδόν: 3.865 τ. μέτρα, Μερίδιον: ΟΛΟΝ, προσκαλεί τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την πιθανή ανάπτυξη / αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου να υποβάλλει γραπτώς την πρόταση του με πλήρη περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης στη βάση της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η πρόταση θα πρέπει να συνάδει με τα Πολεοδομικά Δεδομένα του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και να μπορεί να Αδειοδοτηθεί. Να σημειωθεί ότι το ακίνητο εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Εβ5, με ποσοστό δόμησης 120%, κάλυψη 50%, σε 3 ορόφους και δεικνύεται στο τοπικό σχέδιο ως Τοπικό Εμπορικό Κέντρο.

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους, μαζί με την οικονομική τους πτυχή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Όλες οι προτάσεις να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Κα Μυράντα Αργυρού, Δήμος Αγλαντζιάς Αικατερίνης Κορνάρο 8, Αγλαντζιά, Λευκωσία. Για διευκρινήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22462195, email: [email protected]