ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Μερικές Υποτροφίες του Intercollege για σπουδές σε Δημότες Αγλαντζιάς

 

Το Intercollege στα πλαίσια της προσπάθειάς του να παράσχει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση σε μαθητές, λαμβανομένων υπόψη και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην οικονομία μας, αποφάσισε να παραχωρήσει πέντε (5) υποτροφίες με μείωση διδάκτρων από 25% μέχρι και 55% (ανάλογα με τον κλάδο) και ισχύει για όλα τα προγράμματα φοίτησης, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016 – 2017.

Προγράμματα σπουδών INTERCOLLEGE

Πιστοποιητικά
• Spa Management
• Ασφάλεια και Προστασία Προσώπων

Διπλώματα
• Αισθητική
• Διαχείριση Γραφείου
• Επισιτιστικές Τέχνες
• Κομμωτική
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Business Administration (Κατεύθυνση Μarketing)
• Βοηθός Δικηγορικού Γραφείου
• Λογιστική
• Επικοινωνίες
• Ξενοδοχειακές Σπουδές (Hotel and Restaurant Οperations)
• Hotel and Tourism Management
• Τεχνολογία Υπολογιστών
• Τεχνολογία Πληροφορικής
• Computer Technology
• Information Technology
• Φροντίδα Ηλικιωμένων
• Τεχνικός Φαρμακείου
• Τεχνικός Ηλεκτρολογίας
• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
• Τεχνικός Συγκολλήσεων Εγκαταστάσεων Αερίων Καυσίμων
• Μηχανική Αυτοκινήτου
• Βρεφονηπιοκομικά

Ανώτερα Διπλώματα
• Αισθητική
• Μηχανική Αυτοκινήτου
• Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
• Υποκριτική Τέχνη
• Τεχνολόγος Ακτινολόγος
Πτυχία
• Αισθητική
• Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Hotel and Tourism Management
• Computer Engineering
• Computer Science
• Hospitality (Hotel) Management

Πτυχία Πανεπιστημίου Middlesex
• BA (Hons) Accounting and Finance
• ΒΑ (Hons) Business Administration

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται.

Οι ανωτέρω υποτροφίες παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών για τα προγράμματα του Intercollege και η επέκτασή τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υπότροφου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22842591, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

13 Σεπτεμβρίου
Δήμος Αγλαντζιάς