ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ